Dla młodzieży

Opowieść terapeutyczna – Pierwsza wizytya u psychoterapety

Opowieść terapeutyczna – Depresja! Choroba, która dotyczy także młodych

Dla rodziców

Broszura dla rodziców –  Depresja

Broszura dla rodziców – Pierwsza wizyta u psychoterapeuty

Projekt  “Już wiem! Program promocji zdrowia psychicznego wśród młodzieży i rodziców” jest współfinansowany ze środków M.St. Warszawy.