Stowarzyszenie Pracownia Aktywnego Działania “Półpiętro” prowadzi nabór do grupy terapeutycznej dla młodzieży mieszkającej lub uczącej się na terenie Warszawy.

 

TRWA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA!

 

Do udziału w grupie zapraszamy osoby w wieku 17-19 lat, które:

– przeżywają trudności w relacjach z innymi ludźmi związane z poczuciem bycia nierozumianym, odrzucanym lub ocenianym,

– odczuwają lęki, obniżony nastrój, brak satysfakcji ze swojego życia,

– są nieśmiałe, wycofane, i trudno im odnaleźć się w grupie rówieśniczej,

– doświadczają problemów szkolnych związanych ze spadkiem motywacji do nauki, trudności w komunikacji z rówieśnikami i nauczycielami,

– doświadczają problemów związanych z życiem rodzinnym,

– zastanawiają się kim są naprawdę i chciałyby znaleźć dla siebie miejsce pełne życzliwości, zrozumienia i akceptacji.

Grupa nie jest dedykowana osobom z Zespołem Aspargera.

Spotkania grupy odbywają się raz w tygodniu w środy w godzinach 17:00 – 19:00 w Warszawie
przy ulicy Twardej 1. Zapraszamy osoby chętne do udziału we wszystkich spotkaniach.

Czas trwania grupy:  23 października 2019 – 17.06.2020

Grupa ma charakter półotwarty co oznacza, że możliwe jest dołączanie nowych uczestników w trakcie jej trwania.

Udział w grupie terapeutycznej poprzedzony jest spotkaniem z psychologiem, na które zapraszamy uczestnika zajęć wraz z rodzicami (w przypadku osób niepełnoletnich). Celem konsultacji jest rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczestnika. Po konsultacji uczestnik zostanie zakwalifikowany do udziału w grupie lub zostanie mu zaproponowana inna forma wsparcia na terenie Warszawy.

Udział w grupie jest nieodpłatny. Projekt “Dobrze, że jesteś – grupa terapeutyczna dla młodzieży” jest współfinansowany ze środków M.St. Warszawa.

Prowadzący:

Błażej Puziak – psycholog, trener i psychoterapeuta w trakcie 4- letniego szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA. Prowadzi psychoterapię indywidualną i zajęcia grupowe dla młodzieży i dorosłych oraz warsztaty edukacyjne dla rodziców i osób pracujących z dziećmi.

Karolina Kozicka – terapeutka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.  Psycholog, specjalność zdrowie i psychoterapia.  Psycholog szkolny, socjoterapeutka.

Zapisy:

Zgłoszenia do udziału w grupie terapeutycznej przyjmujemy za pomocą formularza zgłoszeniowego online

WYPEŁNIJ ZGŁOSZENIE

W ciągu kilku dni po wypełnieniu formularza psycholog skontaktuje się w celu umówienia na konsultację.

Konsultacje umawiane są w kolejności zgłoszeń.