Dla szkół

“Szkoła, ze względu na swą specyfikę, jest właściwym miejscem dla realizacji wszelkich działań profilaktycznych ponieważ: jest miejscem intensywnego rozwoju w zakresie funkcjonowania interpersonalnego i społecznego w grupie rówieśniczej; jest miejscem konfrontacji autorytetów i kształtowania się poczucia własnej tożsamości ucznia; (…) wypełnia znaczną część aktywnego życia dzieci i młodzieży” (Zbigniew Gaś, 1997) 

OFERTA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ

W KLASIE MAMY MOC! JAK RADZIĆ SOBIE Z PRZEMOCĄ RÓWIEŚNICZĄ.

Celem zajęć jest dostarczenie młodzieży wiedzy na temat zjawiska przemocy rówieśniczej oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji jej wystąpienia w klasie szkolnej.

Dzięki udziałowi w zajęcia młodzi ludzie rozwiną swoje kompetencje w zakresie reagowania na niebezpieczne sytuacje ze strony rówieśników oraz dowiedzą się w jaki sposób i od kogo mogą uzyskać pomoc w trudnych sytuacjach.

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

Dla kogo: uczniowie klas 7 – 8 szkoły podstawowej

Poruszane tematy:

 1. Przemoc rówieśnicza – co to takiego. Jakie zachowania nazywamy przemocą.
 2. Dlaczego przemoc? Co sprawia, że przemoc pojawia się w klasie.
 3. Empatia odpowiedzią na przemoc. Kim jest sprawca, ofiara i świadkowie.
 4. Mamy moc. Jak reagować gdy ja lub ktoś inny doświadcza przemocy i dlaczego czasami jest to takie trudne.
 5. Kto może pomóc. Do kogo zgłosić się by uzyskać pomoc.

PO CIEMNEJ STRONIE DOJRZEWANIA W SIECI. KILKA SŁÓW O ZAGROŻENIACH PORNOGRAFII I SEKSTINGU.

Celem zajęć się zwiększenie świadomości młodzieży o zagrożeniach wieku dorastania związanych z korzystaniem z sieci. W trakcie zajęć młodzi ludzie zdobywają informację o tym czym jest pornografia i seksting oraz poznają możliwe konsekwencjach tych zagrożeń.

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

Dla kogo: uczniowie klas 7 – 8 szkoły podstawowej

Poruszane tematy:

 1. Dojrzewanie – ważny czas w życiu człowieka.
 2. Pornografia, co w tym groźnego.
 3. Pomyśl zanim wyślesz! Sexting i jego możliwe konsekwencje.
 4. Katalog bezpiecznych zachowań w sieci.

DEPRESJA TRUDNE SŁOWO. PRZEWODNIK PO CHOROBIE, KTÓRA DOTYCZY RÓWNIEŻ MŁODYCH.

Celem zajęć jest wyposażenie młodych ludzie w wiedzę dotyczącą depresji. Podczas zajęć młodzi ludzie uczą się jak rozpoznać objawy depresji i w jaki sposób reagować gdy podejrzewają, że choroba ta dotyka ich lub ich bliskich. Program zajęć zawiera również krótkie omówienie innych zaburzeń psychicznych dotykających młodych ludzi.

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

Dla kogo: uczniowie klas I – III szkoły ponadpodstawowej

Poruszane tematy:

 1. Depresja jako choroba psychiczna.
 2. Objawy depresji. Jak rozpoznać, że dzieje się coś złego.
 3. Co mogę zrobić? Jak pomóc osobie chorej na depresję.
 4. Nie tylko depresja. Choroby psychiczne, z którymi borykają się młodzi ludzie.

POMYŚL O PICU! JAK DZIAŁA UZALEŻNIENIE OD ALKOHOLU.

Celem zajęć jest dostarczenie młodym ludziom wiedzy na temat uzależnienia od alkoholu i mechanizmu jego działania. W trakcie zajęć uczestnicy poznają przyczyny uzależnienia oraz uczą się jak rozpoznać, że oni sami lub ktoś z bliskich jest uzależniony od alkoholu.

Dzięki udziałowi w zajęciach młodzież uczy się właściwych reakcji na problem uzależnienia. Zajęcia są również okazją do rozmowy o postawach i zachowaniach chroniących przed uzależnieniem.

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

Dla kogo: uczniowie klas I – III szkoły ponadpodstawowej

Poruszane tematy:

 1. Jak powstaje uzależnienie od alkoholu. Mechanizm i fazy uzależnienia.
 2. Czy i ja mogę się uzależnić? Czynniki ryzyka i czynniki chroniące.
 3. Gdzie szukać pomocy? Gdy boje się o siebie lub kogoś mi bliskiego.
 4. Zdrowe życie, czyli jakie.

WSPIERAM RÓWIEŚNIKÓW W TRUDNYCH SYTUACJACH.

Celem zajęć jest rozwój umiejętności młodzieży w zakresie rozumienia emocji przeżywanych przez rówieśników oraz wspierania ich w sytuacjach trudnych.

W trakcie zajęć młodzi ludzie bazując na własnych doświadczeniach odkrywają jakie zachowania mogą być wsparciem dla rówieśników doświadczających trudności.

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

Dla kogo: uczniowie klas I – III szkoły ponadpodstawowej

Poruszane tematy:

 1. Mam kłopot, czyli właściwie co mam? O tym jak ludzie przeżywają trudności.
 2. I ty możesz pomóc. Jak reagować na problemy innych.
 3. Za co jestem odpowiedzialny i na co mam wpływ. Jak nie zatracić się w pomaganiu.
 4. Gdzie szukać pomocy, gdy sam nie wiem co zrobić. Lista pomocnych adresów.

Wszystkie zajęcia profilaktyczne prowadzone są przez nasze Stowarzyszenie odpłatnie w ramach działalności pożytku publicznego.

Kontakt:

Błażej Puziak, tel. 606 897 518, e-mail: pracownia@polpietro.org