Dbaj o siebie mądrze – program wsparcia psychologicznego

PROGRAM WSPARCIA DLA MŁODZIEŻY I ICH RODZICÓW

Realizując projekt “Dbaj o siebie mądrze” chcemy wyjść naprzeciw potrzebom młodzieży wchodzącej w dorosłość i ich rodzicom.

Nasz cel:

Zwiększenie dostępności wsparcia psychologicznego oraz usamodzielnienie i
upodmiotowienie młodych ludzi, w wieku 17 – 19 lat z woj. mazowieckiego, zagrożonych
wykluczeniem społecznym. W ramach projektu odbędzie się grupa terapeutyczna, trening uważności,
oraz warsztaty dla rodziców. Powstanie też samorzecznicza grupa wsparcia i aktywności
“WZMOCNIENIE”.

Działania, z których można skorzystać w ramach projektu:

grupa psychoterapeutyczna dla osób w wieku 17-19 lat – trwa rekrutacja

trening uważności – start: marzec 2022

warsztaty dla rodziców – start: marzec 2022

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG