Dbaj o siebie mądrze – program wsparcia psychologicznego

PROGRAM WSPARCIA DLA MŁODZIEŻY I ICH RODZICÓW

Realizując projekt “Dbaj o siebie mądrze” chcemy wyjść naprzeciw potrzebom młodzieży wchodzącej w dorosłość i ich rodzicom.

Nasz cel:

Zwiększenie dostępności wsparcia psychologicznego oraz usamodzielnienie i
upodmiotowienie młodych ludzi, w wieku 17 – 19 lat z woj. mazowieckiego, zagrożonych
wykluczeniem społecznym. W ramach projektu odbędzie się grupa terapeutyczna, trening uważności,
oraz warsztaty dla rodziców. Powstanie też samorzecznicza grupa wsparcia i aktywności
“WZMOCNIENIE”.

Działania, z których można skorzystać w ramach projektu:

aktualnie nie prowadzimy naboru uzupełniającego

link do zapisów wkrótce

zapisy na listę rezerwową w edycji jesiennej; zapisy na listę oczekujących na edycję wiosenną

trwają zapisy: pracownia@polpietro.org

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.