W Stowarzyszeniu Półpiętro prowadzimy psychoterapię młodzieży i młodych dorosłych (13-30 lat).

Zapraszamy młodych ludzi, którzy potrzebuję pomocy w poradzeniu sobie z:

 • napięciem i stresem szkolnym
 • depresją i stanami lękowymi
 • zaburzeniami odżywiania
 • kłopotami w relacjach z rówieśnikami
 • niepokojem związanym z przyszłością
 • trudnościami w związkach
 • lub innymi problemami okresu dojrzewania i młodej dorosłości.

Jak wygląda pierwsze i kolejne spotkania?

W przypadku osób niepełnoletnich w pierwszym spotkaniu z terapeutą biorą udział zarówno rodzice jak i młoda osoba. W jego trakcie terapeuta może zaproponować podzielenie czasu na rozmowy indywidualne z rodzicami i młodym człowiekiem. Kolejne spotkania (od 3 do 5) mają charakter konsultacji indywidualnych, w trakcie których zbierane są informacje potrzebne do ustalenia najlepszego dla młodej osoby sposobu pomocy. Jest to również czas na podjęcie decyzji o rozpoczęciu terapii lub poszukiwaniu innej formy wsparcia. W tym czasie mogą być potrzebne dodatkowe konsultacje z rodzicami. Po okresie konsultacji, zarówno terapeuta, młody człowiek jak i rodzice podejmują wspólnie decyzję o rozpoczęciu terapii. Sesje odbywają się raz w tygodniu o stałej porze i trwają 50 minut. W trakcie terapii nastolatka z reguły konieczne są dodatkowe konsultacje dla rodziców co kilka tygodni. Nasi terapeuci posiadają doświadczenie w udzielaniu pomocy psychologicznej nastolatkom i są świadomi trudności z jakimi może borykać się młoda osoba w pierwszym kontakcie z psychologiem.

Gdzie odbywa się terapia?

Terapeuci pracują w różnych miejscach. Szczegóły poznasz umawiając się na wizytę.

Jak się umówić?

Wizytę można umówić kontaktując się bezpośrednio z terapeutą.

Nasi terapeuci


Błażej Puziak

Jestem psychologiem, psychoterapeutą i trenerem. Ukończyłem 4 – letnie całościowe szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Jestem absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA. Posiadam również certyfikat I stopnia w terapii EMDR.

Pokaż

Przez 5 lat pracowałem w jednym z warszawskich liceów. Na co dzień pomagałem młodym ludziom doświadczających trudności szkolnych, rodzinnych, obniżenia nastroju lub zaburzeń odżywania.  Obecnie pracuję w wolnym Liceum Astrid gdzie wspieram nastolatków uczących się poza szkołą – w edukacji domowej
Od 10 lat współpracuję z Fundacją Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych. Jestem współtwórcą Wolnej Szkoły Demokratycznej Bullerbyn. Prowadzę szkolenia dla wychowawców i osób pracujących z dziećmi oraz warsztaty dla rodziców.
Doświadczenie zawodowe zdobywałem podczas staży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz w Poradni Specjalistycznej Młodzieżowy Ośrodek Psychoterapii i Profilaktyki w Warszawie
W Stowarzyszeniu Półpiętro zapraszam na:

 • psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych
 • psychoterapię grupową młodzieży
 • konsultacje psychologiczne
 • konsultacje dla rodziców
 • autorskie programy rozwoju osobistego

W pracy terapeutycznej wierzą w ogromną rolę relacji budującej się między osobami. Jestem przekonany, że ciekawość drugiego człowieka i wspólne poszukiwanie rozwiązań może pomóc wprowadzać trwałe zmiany w życiu

Kontakt telefoniczny: 510 901 158

Pokaż

 

Karolina Kozicka

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia przygotowującego do egzaminu certyfikacyjnego. Ukończyłam I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jestem absolwentką dwuletniego stażu szkoleniowego pracy z grupą w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP w Warszawie oraz stażu na Terapeutycznym Oddziale Dziennym Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii
i Rehabilitacji w Warszawie.

Pokaż

Wspólnie z klientem odkrywam jego zasoby, umiejętności i możliwości potrzebne do pokonania trudności.
W chwilach zwątpienia górę biorą negatywne myśli i przekonania blokując drzemiący w człowieku potencjał.
W trakcie spotkań zapraszam do przyjrzenia się sytuacji w jakiej znajduje się klient i towarzyszę w odkrywaniu rozwiązań prowadzących do  zmiany oczekiwanej przez klienta.Wierzę, że to klient wie najlepiej czego potrzebuje
i jak to osiągnąć. Wystarczy zacząć o tym rozmawiać.

Jestem współzałożycielką Półpiętra. Od 10 lat współpracuję z organizacjami pozarządowymi, szkołami
i placówkami socjoterapeutycznymi.

Prowadzę psychoterapię indywidualną, warsztaty, treningi rozwoju osobistego, konsultacje psychologiczne.

Jestem członkiem:

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Warszawa. 

Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Kontakt telefoniczny: 537 444 604
Kontakt mailowy: kozicka.pad@gmail.com

Pokaż

 

Katarzyna Paterek

Ukończyłam pracę socjalną oraz wychowanie resocjalizujące na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Nauk Społecznych i Resocjalizacji. W pracy indywidualnej korzystam z narzędzi Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz psychologii procesu.

Pokaż

Uczestniczyłam m.in. w terapeutycznym programie stażowym Towarzystwa Pomocy Młodzieży. Jest absolwentką dwuletniego stażu szkoleniowego pracy z grupą w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP
Od lat jestem związana z organizacjami działającymi na rzecz rozwoju, edukacji, psychoedukacji, wyrównywania szans. Prowadzę autorskie warsztaty z zakresu rozwoju osobistego, wyrażania się poprzez otwieranie głosu i śpiew, empatii, rozwijania kreatywności, komunikacji, współpracy, profilaktyki uzależnień i innych
Decyzja o chęci poprawy swojej sytuacji to pierwszy krok do lżejszego życia. Podczas spotkań będziemy skupiać się przede wszystkim na tym, jak ma wyglądać nasza rzeczywistość i co robić, by zmierzać w stronę realizacji tej wizji.

Kontakt telefoniczny: 500 623 026

Pokaż

 

Agnieszka Turula

Jestem psychoterapeutką, szkolącą się w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie i pedagogiem. Ukończyłam Program Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, kurs arteterapii w Instytucie Ericsonowskim, cykl szkoleń z zakresu pracy socjoterapeutycznej i dialogu motywującego.

Pokaż

Prowadzę konsultacje dla rodziców, psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz terapię rodzinną. Zajmuję się  również prowadzeniem grup i warsztatów rozwojowych dla dzieci i młodzieży, warsztatów umiejętności społecznych, warsztatów dla rodziców.  Od 10 lat jestem związana ze środowiskiem warszawskich organizacji pozarządowych oraz szkołami demokratycznymi, wspieram młodzież realizującą obowiązek szkolny poza placówkami edukacyjnymi.
W swojej pracy skupiam się na wsparciu w zrozumieniu trudności, znalezieniu jej źródła, a także szukaniu rozwiązań dostosowanych do potrzeb i możliwości osoby. Wierzę, że nie ma sytuacji bez wyjścia, są takie, do których trzeba dopasować odpowiednie rozwiązanie, korzystając z zasobów, które ma się na tu i teraz.
Moją pasją są podróże – te dalekie i te całkiem bliskie, muzyka, działania twórcze, kontakt z ludźmi. Swoje zainteresowania wplatam w pracę z dużymi i małymi.

Kontakt telefoniczny: 503 305 136

Pokaż

 

Marta Stec

Jestem psychoterapeutką Gestalt i specjalistką ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracuję z osobami dorosłymi, młodzieżą, parami. Prowadzę spotkania indywidualne i terapii grupowej, warsztaty i szkolenia dla młodzieży oraz dorosłych (rodziców, osób doświadczających przemocy).

Pokaż

Swoją wiedzę i umiejętności zdobywałam podczas:

 • 4-letniej Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt,
 • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
 • Studium Pracy z Osobami Stosującymi Przemoc,
 • szkoleń z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach czy Porozumienia bez Przemocy.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam:

 • na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Szpitala Bródnowskiego,
 • na Oddziale Chorób Afektywnych F7 Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
 • w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”, gdzie nadal pracuję jako konsultantka infolinii i poradni mailowej, a także współpracuję ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia”,
 • w Fundacji Nagle Sami jako konsultantka telefonu wsparcia dla osób w żałobie oraz prowadząc indywidualne wsparcie psychologiczne.

Pracuję w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym – oprócz Gestaltu bliska mi jest także Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach oraz filozofia Komunikacji bez Przemocy. Wspieram osoby, które doświadczają przemocy, trudności w relacjach, przeżywają żałobę i stratę czy też kryzys związany ze zmianą, depresję, wypalenie zawodowe, lęki czy stres.
Psychoterapia jest dla mnie uważnym towarzyszeniem osobie na jej drodze pokonywania trudności, spotkaniem, podczas którego dzięki bezpiecznemu kontaktowi można rozpoznawać swoje potrzeby, uczyć się świadomego bycia ze sobą i z innymi oraz w pełni doświadczać emocji z tym związanych
Swoją pracę poddaję stałej superwizji indywidualnej i grupowej.

Kontakt telefoniczny: 504 755 359

Pokaż