Klub Międzykulturowy

Klub Międzykulturowy to przestrzeń do spotkań i rozwoju młodzieży uchodźczej w Stowarzyszeniu Półpiętro.

Przy wsparciu pracowników młodzieżowych i wolontariuszy młodzi ludzie z różnych zakątków świata tworzą grupę, która cyklicznie spotyka się ze sobą nawzajem.

W ramach działań Klubu organizowane są warsztaty, wycieczki i spotkania mające pomóc młodzieży uchodźczej lepiej, radzić sobie w sytuacji mieszkania w nowym dla nich kraju.

W działania klubu zaangażowani są wolontariusze Europejskiego Korpusu Solidarności. Dzięki ich działaniom oraz dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej Klub jest bezpiecznym i ciekawym miejscem dla młodzieży.