Do udziału w warsztatach zapraszamy młodych ludzi, którym brak pewności siebie w nawiązywaniu nowych kontaktów oraz przeżywających trudności w relacjach z rówieśnikami. Podczas zajęć ćwicząc, grając i rozmawiając na ważne dla nas tematy – poznajemy siebie nawzajem, uczymy się rozpoznawać i wyrażać swoje emocję, odważniej komunikować z innymi oraz bronić swoich praw i granic.

Program spotkań:

  • Poznajemy się!
  • Sedno sprawy czyli o emocjach i kontaktach z ludźmi .
  • Mówi się! Warsztat komunikacji interpersonalnej z elementami asertywności .
  • Stawianie celów i podejmowanie decyzji edukacyjnych oraz osobistych.
  • Zakończenie i pożegnanie.

Konsultacje:
Przed rozpoczęciem cyklu odbędą się konsultacje indywidualne dla osób zainteresowanych udziałem w zajęciach. Udział w konsultacji jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach. Nie każdy uczestnik konsultacji ma gwarancję udziału w grupie. W przypadku nie zakwalifikowania dziecka do grupy rodzic otrzyma informację o odpowiednich do potrzeb dziecka formach wsparcia psychologicznego.

Termin: 23.10.2019- 11.12.2019

Zajęcia będą się odbywały na ul Twardej 1 w Warszawie, w środy, w godzinach od 17:30 do 20:00.

Zapisy na konsultacje: pracownia@polpietro.org

Udział w zajęciach i konsultacjach jest bezpłatny.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.