Wzmocnienie można rozumieć dwojako – jako poprawę sytuacji, nabranie sił, zdrowienie albo jako wsparcie, pogłębienie stanu, zachowania, samopoczucia poprzez działania wokół.

W tym drugim przypadku wzmocnienie może oznaczać zarówno poprawę sytuacji, jak również pogłębienie się już istniejącego problemu.

Ta myśli towarzyszyła nam przez cały czas tworzenia kampanii.

  • Co wzmacnia poprawę naszego samopoczucia?
  • A co wzmacnia jego pogarszanie się?

Na te pytania szukaliśmy odpowiedzi, my jako dorośli prowadzący grupę “Wzmocnienie”, wraz z jej nastoletnimi uczestnikami.

I to właśnie im chcieliśmy oddać głos ! Bo to właśnie Oni – młodzi ludzie, w oparciu o własne oświadczenia, najlepiej wiedzą co jest dla nich wspierające.

Dlatego grupa, której efekty pracy są tutaj prezentowane, miała charakter samożeczniczy. Oznacza to, że dorośli prowadzący spotkania mieli za zadanie wspierać uczestników i zadbać o to, żeby ich pomysły zostały opublikowane. Ale to właśnie młodzież miała decydujący głos i decyzyjność we wszystkich kwestiach dotyczących doboru treści oraz formy wizualnej materiałów kampanii.

Punktem wyjścia naszej pracy, jako grupy była burza mózgów na temat tego czym w naszym rozumieniu jest DEPRESJA. Zastanawialiśmy się co nam się z nią kojarzy – jakie stany, przeżycia, słowa a nawet konkretne miejsca.

Następnym krokiem było podjęcie decyzji dotyczącej tego, do kogo chcemy skierować nasz przekaz. I co tak naprawdę ma być jego treścią. Dosyć szybko podjęliśmy decyzję, chcemy zwrócić się do dorosłych. Podpowiedzieć im jak naszym zdaniem można odpowiedzieć na pytania postawione we wstępie.

W wyniku pracy grupy powstały materiały, które mają na celu zaproszenie dorosłych, rodziców, do przyjęcia perspektywy nastolatka, mierzącego się z obniżonym nastrojem.

Mamy nadzieję, że będą one wskazówką a do tego w jaki sposób dorośli, nie będący specjalistami, mogą udzielać młodym ludziom wsparcia.

Jako grupa “Wzmocnienie” tworzyliśmy tę kampanię z nadzieją wsparcia zarówno nastolatków jak i dorosłych. Materiały, które powstały w tym procesie zamieszczamy poniżej i zachęcamy do korzystania z nich i dzielenia się nimi.

Zarówno plakaty, jak i animacja są efektem pracy nastolatków, którzy uczestniczyli w grupie. Od strony animacyjno-technicznej młodzież była wspierana przez grafika.

Plik z ćwiczeniami powstał w oparciu o materiał z burzy mózgów grupy, dotyczącej depresji i zebrany przez psychologa współprowadzącego spotkania.

Animacja powstała i została zamieszczona poniżej w dwóch wersjach – z napisami oraz bez. Jest to celowe działanie, ponieważ podczas oglądania tego krótkiego spotu bez napisów można nadać poszczególnym scenom swoje własne znaczenie. Zastanowić się w jaki sposób ja, jako widz przeżywam tę historię. A następnie odnieść ten punkt widzenia do perspektywy przedstawionej przez młodzież.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.