TRWAJĄ ZAPISY!

Do udziału w grupie zapraszamy młodych ludzi, uczących się w 1 lub 2 klasie szkoły średniej, którzy:

– przeżywają trudności w relacjach z innymi ludźmi związane z poczuciem bycia nierozumianym, odrzucanym, ocenianym,
– są nieśmiałe, wycofane, nie potrafią odnaleźć się w grupie rówieśniczej,
– odczuwają lęki, obniżony nastrój, brak satysfakcji ze swojego życia,
– doświadczają problemów szkolnych związanych ze spadkiem motywacji do nauki, trudności w komunikacji z rówieśnikami i nauczycielami,
– doświadczają problemów związanych z życiem rodzinnym,
– zastanawiają się kim są naprawdę i chciałyby znaleźć dla siebie miejsce pełne życzliwości, zrozumienia i akceptacji.

Grupa nie jest grupą terapeutyczną dla osób ze spektrum autyzmu.

W grupie, mogą uczestniczyć jedynie młodzi ludzie, mieszkający lub uczący się na terenie Dzielnicy Wola M.St. Warszawy.

Udział w grupie jest nieodpłatny. Projekt “Grupa wsparciowo – edukacyjna dla młodzieży” jest finansowany ze środków Dzielnicy Wola M. St. Warszawa.

Kiedy:

Grupa będzie spotykać się w MAL Kotłowania (ul. Jana Olbrachta 9)

Pierwsze spotkanie 10.04.2024

Zaplanowaliśmy 11 spotkań środy w godzinach 18:00 -19:30

oraz jedno wspólne wyjście.

Zasady udziału grupa WOLA 2024 ed.1

W trakcie trwania grupy zaplanowano 3-godzinne spotkanie edukacyjne dla rodziców/opiekunów. Odbędzie się ono 11.05.2024 g: 10:00 – 13:00. Co najmniej jeden z rodziców/ opiekunów, osoby uczestniczącej w grupie, zobowiązuje się do udziału w spotkaniu.

Gdzie:

MAL Kotłownia – ul. Jana Olbrachta 9, 01-111 Warszawa.

Zapisy:

Udział w grupie wsparciowo – edukacyjnej poprzedzony jest spotkaniem z prowadzącą, na które zapraszamy uczestnika zajęć wraz z rodzicem. Celem konsultacji jest rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczestnika. Po konsultacji uczestnik zostanie zakwalifikowany do udziału w grupie lub zostanie mu zaproponowana inna forma wsparcia na terenie Warszawy.

Zgłoszenia do udziału w grupie wsparciowo – edukacyjnej przyjmujemy za pomocą formularza zgłoszeniowego online.

W ciągu kilku dni po wypełnieniu formularza psycholog skontaktuje się w celu umówienia na konsultację.

Konsultacje umawiane są w kolejności zgłoszeń.

Prowadzący:

Agata Godorowska Psycholog, pedagog i psychoterapeutka w trakcie szkolenia. Ukończyła szkolenie 1 stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Obecnie jest w trakcie 4 – letniego całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii w Centrum Terapii Dialog. Ukończyła studia psychologiczne i pedagogiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała na stażu w Komitecie Ochrony Praw Dziecka i Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapii oraz w Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapii i Profilaktyki w Warszawie. Kilka lat mieszkała na Majorce gdzie prowadziła szkołę polonijną. Obecnie pracuje jako psycholog w szkole podstawowej i liceum.

Julia Stelmach– psycholog. Ukończyła 5-letnie studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim w zakresie specjalizacji w Psychologii Klinicznej i Psychologii Międzykulturowej i Rodzaju. Doświadczenie zdobywała w Centrum Terapii Wyspa w Gdańsku. Obecnie mieszka w Warszawie i pracuje z dziećmi i z młodzieżą jako psycholog w szkole podstawowej i w liceum.