Klub wspiera! to przestrzeń do spotkań i rozwoju młodzieży uchodźczej w Pracowni Półpiętro.

Przy wsparciu pracowników młodzieżowych, psychologów i trenerów młodzi ludzie z różnych zakątków świata tworzą grupę, która cyklicznie spotyka się w naszej siedzibie przy ul. Twardej 1.

W ramach działań Klubu organizowane są warsztaty, wycieczki i spotkania mające pomóc młodzieży uchodźczej lepiej, radzić sobie w sytuacji mieszkania w nowym dla nich kraju.