BRAK WOLNYCH MIEJSC. PRZYJMUJEMY ZAPISY NA LISTĘ REZERWOWĄ!

Stowarzyszenie Pracownia Aktywnego Działania “Półpiętro” prowadzi nabór do grupy terapeutycznej dla młodzieży mieszkającej lub uczącej się na terenie Warszawy.

Do udziału w grupie zapraszamy osoby w wieku 17-19 lat, które:

– przeżywają trudności w relacjach z innymi ludźmi związane z poczuciem bycia nierozumianym, odrzucanym lub ocenianym,

– odczuwają lęki, obniżony nastrój, brak satysfakcji ze swojego życia,

– są nieśmiałe, wycofane, i trudno im odnaleźć się w grupie rówieśniczej,

– doświadczają problemów szkolnych związanych ze spadkiem motywacji do nauki, trudności w komunikacji z rówieśnikami i nauczycielami,

– doświadczają problemów związanych z życiem rodzinnym,

– zastanawiają się kim są naprawdę i chciałyby znaleźć dla siebie miejsce pełne życzliwości, zrozumienia i akceptacji.

Spotkania grupy odbywają się w Warszawie przy ulicy Dobrej 22/24 lok.1 raz w tygodniu w środy w godzinach 17:00 – 19:30 (lub 16:30 – 19:00 w zalżności od możliwości uczestników). Zapraszamy osoby chętne do udziału we wszystkich spotkaniach.

Czas trwania grupy: 18 listopad 2020 – 23 czerwiec 2021

Grupa ma charakter półotwarty co oznacza, że możliwe jest dołączanie nowych uczestników w trakcie jej trwania.

Grupa dedykowana jest osobom, które wcześniej nie znały się ze sobą. Dlatego, do udziału w spotkaniach, zapraszamy po jednej osobie ze szkoły.

Udział w grupie terapeutycznej poprzedzony jest spotkaniem z psychoterapeutą, na które zapraszamy uczestnika zajęć wraz z rodzicami (w przypadku osób niepełnoletnich). Celem konsultacji jest rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczestnika. Po konsultacji uczestnik zostanie zakwalifikowany do udziału w grupie lub zostanie mu zaproponowana inna forma wsparcia na terenie Warszawy.

Udział w grupie jest nieodpłatny. Projekt “Dobrze, że jesteś – grupa terapeutyczna dla młodzieży” jest współfinansowany ze środków M.St. Warszawa.

Prowadzący:

Agnieszka Turula – terapeutka rodzinna, psychoterapeutka. Ukończyła Program Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, kurs arteterapii w Instytucie Ericsonowskim, cykl szkoleń z zakresu pracy socjoterapeutycznej i dialogu motywującego.

Błażej Puziak – psycholog, trener i psychoterapeuta w trakcie 4- letniego szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA. Prowadzi psychoterapię indywidualną i zajęcia grupowe dla młodzieży i dorosłych oraz warsztaty edukacyjne dla rodziców i osób pracujących z dziećmi.

Zapisy:

Zgłoszenia do udziału w grupie terapeutycznej przyjmujemy za pomocą formularza zgłoszeniowego online

W ciągu kilku dni po wypełnieniu formularza psychoterapeuta skontaktuje się w celu umówienia na konsultację.

Konsultacje umawiane są w kolejności zgłoszeń.