Nasze Stowarzyszenie przy wsparciu wolontariuszy realizowało w okresie maj 2021 – kwiecień 2021 projekt “Dobrze, bo razem” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

Projekt polegał na współpracy wolontariuszy i młodzieży uchodźczej w celu lepszego poznania kultury, języka, zwyczjów i najbliżego otoczenia. W trakcie ostatniego roku odbyło się wiele spotkań, rozmów, gier, wycieczek i innych wspólnych działań.

Zainspirowani tym doświadczeniem chcemy podzielić się naszymi przemyśleniami i dobrymi praktykami, które wypracowaliśmy w projekcie. Liczymy, że będą one pomocne innym osobom i organizacją zaangażowanym w pracę z młodymi uchodźcami.

  1. Zwróć uwagę na różnice kulturowe w obrębie grupy. W grupach mieszanych pojawiają przedstawiciele z różnych kręgów kulturowych Warto uczulić uczestników na kwestie wzajemnego szacunku, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z różnicami pod względem miejsca pochodznia, płci i religii.
  2. Bądź otwarty/a na elastyczność oraz płynny skład, jaki może przyjąć grupa. Młodzi migranci nie zawsze mają czas i przestrzeń, by przychodzić regularnie na spotkania. Często mają zobowiązania w stosunku do rodziny. Jeśli nie chodzą do szkoły, to podejmują prace zarobkowe, ponieważ zasiłek, jaki dostaje rodzina starająca się o status uchodźcy, jest niewystarczający.
  3. Pamiętaj o rodzeństwie. Młodzi migranci często przychodzą na spotkania razem jako rodzeństwo. czasami warto dopytać o to, czy inne młode osoby z ich rodziny nie chciałyby dołączyć.
  4. Przydatna jest pomoc w lekcjach. Warto mieć dwóch wolontariuszy w grupie, którzy byliby w stanie pomagać młodzieży w zrozumieniu materiału szkolnego. Z powodu bariery językowej, często potrzebują oni dodatkowej pomocy.
  5. Poznaj święta i zwyczaje swoich podopiecznych. Pamiętaj, że w zależności od kraju pochodzenia i religii młodzi ludzie będą obchodzić święta w różnych terminach. Warto brać to pod uwagę w planowaniu wspólnych działań.
  6. Poszukaj pomocy prawnej. Młodzi migranci często mają nieuregulowaną sytuację prawną albo potrzebują pomocy prawnej w związku ze staraniem się o prawo do pobytu. Dobrze mieć kontakt do organizacji, które się tym zajmują lub współpracować z prawnikiem – wolontariuszem.
  7. Chroń wizerunek swoich podopiecznych. Pamiętaj, żeby nie publikować w internecie zdjęć i innych materiałów, na których można by rozpoznać uczestników wydarzeń. To szczególnie ważne dla osób, które uciekają przed zagrożenia w swoich krajach pochodzenia.
  8. Bądź otwarty/a na różnice i zaciekawiaj się. Pracując z młodzieżą z różnych krajów sam możesz się wiele dowiedzieć. Uruchamiaj ciekawość i porzuć oceny, żeby móc nawiązać kontakt z podopiecznymi.