Oferta kierowana jest do mieszkańców Województwa Mazowieckiego.

Grupa wsparcia dla młodzieży cierpiącej na zaburzenia lękowo-depresyjne

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia skierowane są do młodzieży w wieku 14 – 19 lat, która ma trudności w nawiązywaniu poprawnych i bezpośrednich relacji społecznych. Jest to miejsce dla osób nieśmiałych, przejawiających stany lękowe, jak również do nastolatków, którzy z uwagi na problemy w nawiązywaniu kontaktów społecznych są narażeni na wykluczenie społeczne.

Zapraszamy do udziału w cyklu 8 warsztatów, które będą trwały 2,5 godziny każdy, podczas których ćwicząc, grając i rozmawiając na ważne dla nas tematy – poznamy siebie nawzajem, nauczymy się rozpoznawać i wyrażać emocję, odważniej komunikować się z innymi oraz bronić swoich praw i granic. Grupa będzie liczyć do 12 osób.

Tematyka zajęć

  • Poznajemy się!
  • Sedno sprawy czyli o emocjach i kontaktach z ludźmi,
  • Mówi się! Warsztat komunikacji interpersonalnej z elementami asertywności,
  • Stawianie celów i podejmowanie decyzji edukacyjnych oraz osobistych,
  • Zakończenie i pożegnanie.

Konsultacje

Przed rozpoczęciem cyklu odbędą się konsultacje indywidualne dla osób zainteresowanych udziałem w zajęciach. Udział w konsultacji jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach. Nie każdy uczestnik konsultacji ma gwarancję udziału w grupie. W przypadku nie zakwalifikowania dziecka do grupy rodzic otrzyma informację o odpowiednich do potrzeb dziecka formach wsparcia psychologicznego.

Termin i miejsce rozpoczęcia zajęć: 2 połowa września 2021, dokładna data zostanie podana niebawem. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w sali w centrum Warszawy.

Zapisy: Chęć uczestnictwa w grupie prosimy kierować pod adres pracownia@polpietro.org

Grupa wsparcia dla młodzieży z doświadczeniem przymusowej migracji cierpiącej na zaburzenia lękowo-depresyjne.

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Grupa skierowana jest do młodzieży wielokulturowej. Zajęcia prowadzone w przyjaznej atmosferze mają na celu integrację w środowisku polskim. Podczas zajęć poznajemy się, bawimy się oraz również rozmawiamy na poważne tematy. Dzięki tym zajęciom młodzież, która wraz z rodzicami w wyniku skomplikowanych często dramatycznych okoliczności znalazła się w Warszawie ma okazje poznać siebie nawzajem oraz nawiązać nowe znajomości jak również podzielić się przeżyciami oraz uzyskać wsparcie.

termin i miejsce zajęć: Grupa zbiera się w każdy poniedziałek w godzinach 17:30-20:30 w sali przy ul. Wareckiej 4/6.

Zapisy: Chęć uczestnictwa w grupie prosimy kierować pod adres pracownia@polpietro.org

Krótkoterminowa terapia dla dzieci i młodzieży

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Oferta skierowana jest do dzieci i nastolatków w wieku od 7 do 19 lat. W ramach programu oferujemy 10 spotkań indywidualnych (sesji terapeutycznych) raz w tygodniu, każde po 50 min. Forma spotkań będzie dopasowana do wieku uczestnika/uczestniki – przypadku dzieci terapia będzie opierać się na miękkich formach interakcji (gry, zabawy). W przypadku starszych uczestników i uczestniczek spotkania będą okazją do przyjrzenia się problemom, z którymi borykają się na co dzień. Konsultacje skoncentrowane będą na szukaniu, wspólnie z klientem, najlepszych rozwiązań problemów, które utrudniają mu codzienne funkcjonowanie, takich jak m.in. zaburzenia nastroju, depresja, problemy w kontaktach społecznych, kryzysy emocjonalne.

W przypadku osób niepełnoletnich na pierwszą konsultację zapraszamy również rodziców/opiekunów.

Spotkania odbywać się będą na żywo w gabinecie w centrum Warszawy oraz online. Szczegółowa forma kontaktu zostanie ustalona po przesłaniu zgłoszenia.

Zapisy: Chęć uczestnictwa w terapii indywidualnej prosimy kierować pod adres pracownia@polpietro.org

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży cierpiącej na zaburzenia lękowo-depresyjne oraz dla rodziców

W każdy wtorek w godzinach 15:00 – 20:00 pod nr telefonu 606 897 518 uruchomiony zostanie telefon zaufania. Rozmowy będą miały formę konsultacji wraz ze wskazaniem odpowiedniej formy wsparcia oraz miejsc udzielania pomocy.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego