www.wspierajreaguj.pl

Przemoc w rodzinie jest nieustannie poważnym problemem społecznym, z którym mierzą się, według oficjalnych statystyk, dziesiątki tysięcy osób w Polsce.  Osobą doznającą przemocy, może być  ktoś z naszej rodziny, znajomy, możemy usłyszeć niepokojące odgłosy u sąsiadów, możemy też być świadkami sytuacji przemocowej na ulicy, w sklepie, komunikacji miejskiej. 

Na naszej stronie www.wspierajreaguj.pl zgromadziliśmy dla Was informacje w jaki sposób można ochronić siebie i innych, jak reagować gdy jesteśmy świadkami przemocy i gdzie szukać wsparcia. 

Zadaliśmy pytania czterem specjalistkom z zakresu przeciwdziałania przemocy:

Na stronie dostępny jest  również test  sprawdzający czy jest się osobą doświadczającą przemocy. 

Wierzymy, że kampania społeczna „Nie wspieraj przemocy. Reaguj”, realizowana przez nasze Stowarzyszenie we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej będzie ważnym ruchem w jej zapobieganiu. 


Zadanie dofinansowane ze środków budżetu województwa mazowieckiego.