Grupa samopomocowa “Lepiej z ludźmi” – cykl 6 stacjonarnych warsztatów rozwojowych w Warszawie oraz 3-dniowy wyjazd do Puszczy Białowieskiej. 

TERMINY 

* konsultacje do grupy: wrzesień 2020 r.
* spotkania warsztatowe: 8 października – 19 listopada 2020 r. 17:30-20:30
* wyjazd do Puszczy Białowieskiej: 23-25 października 2020 r.

DLA KOGO?

Zapraszamy osoby dorosłe w wieku do 35 lat na nieodpłatne warsztaty rozwojowe skierowane do tych, którzy poszukują poprawy jakości swojego życia, zyskania większej świadomości swoich relacji z innymi ludźmi i zwiększania satysfakcji w swoim życiu, jak również do osób, którym grozi wypalenie zawodowe. Zaproszenie kierujemy także do osób, które chcą rozwijać swoją więź z przyrodą, poszukiwać różnych strategii na wspieranie siebie w stanach obniżonego nastroju oraz poszukują sposobów radzenia sobie z emocjami. Zajęcia mają cel wsparciowo-rozwojowy o charakterze samopomocowym.

Nieodpłatna forma zajęć możliwa jest dzięki wsparciu Województwa Mazowieckiego. W związku z powyższym warsztaty kierowane są wyłącznie do mieszkańców Mazowsza.

 Dołącz do nas, jeśli chcesz:
• pracować nad jakością swoich relacji z ludźmi, 
• mieć większą świadomość siebie i swoich zachowań wśród innych osób,
• lepiej czuć się w grupach i w relacjach,
• nauczyć się korzystać ze wsparcia otoczenia, 
• wspierać i pogłębiać swoją relację z przyrodą,
• poznać walory kontaktu z dzikim i wyjątkowym lasem, jakim jest Puszcza Białowieska,
• rozwijać swoje umiejętności społeczne i budować zdrowe relacje.

CO SIĘ WYDARZY?

Będziemy wspólnie poszukiwać odpowiedzi na pytania, rozmawiać, narzekać, smucić się i cieszyć, ćwiczyć, pogłębiać samoświadomość, jak i czerpać siłę z otaczającej nas przyrody w czasie wyjazdu do Puszczy BiałowieskiejGrupa będzie się składać łącznie do 15 uczestników i uczestniczek. DLACZEGO WARTO?

Dzięki uczestnictwie w grupie:
• uporządkujesz swoją wiedzę o emocjach, radzeniu sobie z nimi u siebie oraz u innych,
• poćwiczysz być może nowe sposoby komunikacji: słuchania, mówienia, wyrażania swoich potrzeb,
• uporządkujesz swoją wiedzę o braniu, dawaniu, dzieleniu się, wspieraniu,
• skorzystasz z doświadczeń innych osób, które zmagają się z podobnymi trudnościami,
• przyjrzysz się swojej więzi z przyrodą i zobaczysz, w jaki sposób możesz ją rozwijać na co dzień,
• zaplanujesz, w jaki sposób zajmować się swoimi problemami.

WARUNKI UCZESTNICTWA


Warunkiem przyjęcia do grupy jest uczestnictwo w indywidualnej konsultacji. Udział w konsultacji jest nieodpłatny jak również nie jest jednoznaczny z przyjęciem na zajęcia. Konsultacje będą odbywały się w gabinecie Stowarzyszenia Półpiętro przy ul. Twardej 1 w Warszawie lub w razie konieczności w formule online

Dodatkowym warunkiem uczestnictwa jest deklaracja wzięcia udziału w całości warsztatów włącznie z wyjazdem.

WARSZTATY

Warsztaty grupowe zakładają 6 spotkań po 3 godziny każde (6 x 3 godziny). Podczas zajęć będziemy dużo rozmawiali/ły, ale przede wszystkim ćwiczyli/ły. Prowadzący zaproponują ćwiczenia, których celem jest uruchomienie przestrzeni do doświadczania różnych obszarów umiejętności społecznych uczestników i uczestniczek. Podczas zajęć będzie też dużo okazji do wymiany i rozmowy z innymi osobami. Każde zajęcia będą zaczynały się i kończyły opowiedzeniem o sobie (tzw. rundka) i o tym, z czym przychodzisz na spotkanie oraz z czym je kończysz i co chcesz zrobić do następnego spotkania.

GRAFIK

  • 8 października – DAJEMY SIĘ POZNAĆ
  • 15 października – OSWAJAMY EMOCJE
  • 23-25 października – WYJAZD DO PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
  • 29 października – JESTEŚMY W KONTAKCIE
  • 5 listopada – BIORĘ/ DAJĘ/ MOJE GRANICE
  • 12 listopada – CO MNIE WSPIERA – STRATEGIE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM
  • 19 listopada – PREFEROWANA PRZYSZŁOŚĆ W RELACJACH

WYJAZD DO PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

Zapewniamy bezpłatny udział w zajęciach, które będę odbywać się w miejscowości Teremiski (9 km od Białowieży). 
Uczestnik/czka we własnym zakresie zapewnia sobie dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie i korzystanie ze spacerów z przewodnikami. Szacowany przez nas koszt wynosi około 350,00 – 400 zł. Osoby prowadzące mogą wesprzeć grupę w zorganizowaniu dojazdu i zakwaterowania. 

Po wypełnieniu formularza odezwiemy się do osób, które się zgłosiły, by umówić się na konsultacje. Zgłoszenia przyjmujemy do momentu wyczerpania się liczby miejsc – liczba miejsc jest ograniczona.

PROWADZĄCY

Katarzyna Paterek

Ukończyłam pracę socjalną oraz wychowanie resocjalizujące na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Nauk Społecznych i Resocjalizacji. W pracy indywidualnej korzystam z narzędzi Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz psychologii procesu.

Uczestniczyłam m.in. w terapeutycznym programie stażowym Towarzystwa Pomocy Młodzieży. Jest absolwentką dwuletniego stażu szkoleniowego pracy z grupą w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP
Od lat jestem związana z organizacjami działającymi na rzecz rozwoju, edukacji, psychoedukacji, wyrównywania szans. Prowadzę autorskie warsztaty z zakresu rozwoju osobistego, wyrażania się poprzez otwieranie głosu i śpiew, empatii, rozwijania kreatywności, komunikacji, współpracy, profilaktyki uzależnień i innych

Działanie “Lepiej z ludźmi” realizowane jest przez Stowarzyszenie Pracownia Półpiętro w ramach projektu “Samopomocowe grupy wsparcia dla młodzieży i dorosłych”.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.