Przede wszystkim należy pamiętać, że DEPRESJA TO CHOROBA, która dodatkowo może pociągać za sobą bardzo poważne konsekwencje. Zdecydowanie można powiedzieć, że jest to choroba zagrażająca zdrowiu i życiu zmagających się z nią ludzi a w szczególności nastolatków.

Dlatego właśnie nie należy bagatelizować jej znaczenia. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że choroba nie jest

stanem z którego możemy “po prostu się otrząsnąć” (K. Ambroziak, A. Kołakowski, K. Siwek, Wrocław. 2018). Jest to stan, który wymaga specjalistycznego, często długotrwałego leczenia.

Projekt  Już wiem! Program promocji zdrowia psychicznego wśród młodzieży i rodziców” jest współfinansowany ze środków M.St. Warszawy.