Projekt “Już wiem! Program promocji zdrowia psychicznego wśród młodzieży i rodziców” jest współfinansowany ze środków M.St. Warszawy.