Psychoterapia dorośli

Psychoterapia

W Stowarzyszeniu Półpiętro prowadzimy psychoterapię młodzieży i osób dorosłych.

Zapraszamy osoby, które szukają pomocy w radzeniu sobie z:

  • depresją i stanami lękowymi,
  • problemami w relacjach partnerskich,
  • trudnościami w pracy, utratą pracy,
  • dolegliwościami w ciele nie mającymi podłoża chorobowego,
  • przewlekłym lub ostrym stresem,
  • doświadczaniem emocji i myśli, które sprawiają nadmierne cierpienie i utrudniają codzienne życie,
  • problemami rozwojowymi okresu dorastania.

Pierwsze spotkania z terapeutą (od 3 do 5 spotkań) mają charakter konsultacji w trakcie których zbierane są informacje potrzebne do ustalenia najlepszego dla osoby sposobu pomocy. Jest to również czas na podjęcie decyzji o rozpoczęciu terapii lub poszukiwaniu innej formy wsparcia.

W przypadku terapii młodzieży w pierwszym spotkaniu biorą udział zarówno rodzice jak i młoda osoba. Nasi terapeuci posiadają doświadczenie w udzielaniu pomocy psychologicznej nastolatkom i są świadomi trudności z jakimi może borykać się młoda osoba w pierwszym kontakcie z psychologiem.

Jak umówić się na pierwsze spotkanie?

W celu umówienie się na pierwszą konsultację prosimy o wysłanie maila na adres pracownia@polpietro.org lub skontaktowanie się telefonicznie z terapeutą.

 

Błażej Puziak

Jestem psychologiem, trenerem i psychoterapeutą w trakcie 4 – letniego szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Ukończyłem Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem na stażu Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapii i Profilaktyki w Warszawie oraz w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Bullerbyn.

Prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych,  autorskie warsztaty i treningi rozwoju osobistego oraz zajęcia edukacyjne dla rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

W pracy terapeutycznej wierzą w ogromną rolę relacji budującej się między osobami. Jestem przekonany, że ciekawość drugiego człowieka i wspólne poszukiwanie rozwiązań może pomóc wprowadzać trwała zmiany w życiu.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Kontakt: +48 606 897 518

 

Karolina Kozicka
Terapeutka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Psycholog, specjalność zdrowie i psychoterapia.  Psycholog szkolny, socjoterapeutka.

Jestem absolwentką dwuletniego stażu szkoleniowego pracy z grupą w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP w Warszawie oraz stażu na Terapeutycznym Oddziale Dziennym Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Warszawie.

W pracy indywidualnej z klientem pracuję w oparciu o model Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Wspólnie z klientem odkrywam jego zasoby, umiejętności i możliwości potrzebne do pokonania trudności. W chwilach zwątpienia górę biorą negatywne myśli i przekonania blokując drzemiący w człowieku potencjał. W trakcie spotkań zapraszam do przyjrzenia się sytuacji w jakiej znajduje się klient i towarzyszę w odkrywaniu rozwiązań prowadzących do  zmiany oczekiwanej przez klienta.

Wierzę, że to klient wie najlepiej czego potrzebuje i jak to osiągnąć. Wystarczy zacząć o tym rozmawiać.

Od 7 lat współpracuję z organizacjami pozarządowymi, szkołami i placówkami socjoterapeutycznymi. Prowadzę autorskie warsztaty, treningi rozwoju osobistego, zajęcia psychoedukacyjne, konsultacje i spotkania w ramach terapii krótkoterminowej.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Kontakt: +48 537 444 604

 

Katarzyna Paterek

Terapeutka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ukończyłam pracę socjalną oraz wychowanie resocjalizujące na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Nauk Społecznych i Resocjalizacji.

Uczestniczę w terapeutycznym programie stażowym Towarzystwa Pomocy Młodzieży. Jestem absolwentką dwuletniego stażu szkoleniowego pracy z grupą w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP.

Od lat jestem związana z organizacjami działającymi na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży, edukacji jak  i psychoedukacji, wyrównywania szans. Prowadzę autorskie warsztaty z zakresu rozwoju osobistego, empatii, rozwijania kreatywności, komunikacji i współpracy, profilaktyki uzależnień i innych.

Mam przekonanie, że wszyscy jesteśmy ekspertami od własnego życia.  W pracy terapeutycznej wspieram docieranie klientów do ich wewnętrznej mocy i radości bycia sobą.  Życie płynie szybko- będę zachęcać do patrzenia na własne zasoby, możliwości, zamiast koncentrowania się na wadach, negatywach. Zapraszam wszystkie osoby, które chcą być szczęśliwsze- decyzja o chęci poprawy swojej sytuacji to już pierwszy krok. Podczas spotkań będziemy skupiać się przede wszystkim na tym, jak chcemy, aby wyglądało nasze życie i co robić, by zmierzać w stronę realizacji tej wizji.
Przede wszystkim z łagodnością, kierując się zasadą “Jeśli coś działa, rób tego więcej.Jeśli coś nie działa, rób coś innego”.

W pracy używam głównie narzędzi Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz NVC- porozumienia bez przemocy.

Kontakt: +48 500 623 026