Działania

Pracownia Aktywnego Działania Półpiętro jest członkiem Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci.

Partnerstwo powstało w 2007 roku z inicjatywy kilku organizacji pozarządowych zainteresowanych wspieraniem rozwoju dzieci. Od tego czasu do Partnerstwa przystąpiło wiele innych organizacji z całej Polski.

Nasze stowarzyszenie podjęło decyzję o przystąpieniu do Partnerstwa, ponieważ jesteśmy zainteresowani wspieraniem małych dzieci i ich rodziców. Chcielibyśmy, aby dzieciństwo było czasem pełnym zabawy, radości i swobodnego poznawania świata wraz z rodzicami i innymi dobrymi dorosłymi. Doceniamy czas dzieciństwa i chcemy obdarzać wsparciem i zachęcać do rozwoju dzieci, rodziców, nauczycieli, wychowawców i wszystkich innych, których ten moment życia dotyczy.