Wybierz zawód!

Poniżej znajdziesz listę zawodów, które możesz wybrać.

To, że jakiś zawód znajduje się na liście oznacza, że osoba go wykonująca zgodziła się przyjąć Cię i pokazać jak wygląda jego praca.

Jeśli interesującego Cię zawodu nie ma na liście – wypełnij formularz i napisz o tym w odpowiednim polu. Być może uda się go zorganizować!

BĄDŹ Z PRACĄ ZA PAN BRAT! WYPEŁNIJ ZGŁOSZENIE!

Lista zawodów do wyboru:

 • Urzędnik w instytucji kultury

Czym jest praca urzędnika? Czym zajmuje się na co dzień? Jakie sa jego obowiązki i czy to może być ciekawe? Zwłaszcza w kulturze. Zobaczcie, jak od wewnątrz wygląda jedna z najważniejszych instytucji zajmujących się kulturą w Polsce.

 • Praca w dziale wydawniczym 

Co należy zrobić, by wydać książkę? Ile to może trwać? Z kim trzeba podjąć współpracę? Jak może działać wydawnictwo? Praca w dziale wydawniczym bywa fascynująca, zwłaszcza dla moli książkowych, ale czy można w niej znaleźć czas na czytanie? Sprawdź.

 • Księgarka- animatorka zajęć dla dzieci

(Nie)zwykła księgarnia, wygląda czasem jak przedszkole, pracuje w niej cała grupa przyjaznych animatorek, które oprócz tego, że chętnie sprzedadzą ci książkę, opowiedzą o niej, to dodatkowo zorganizują jej czytelnikowi urodziny albo wszelkie inne święta.

 • Animatorka kultury- architektka

Czy architektura to tylko projektowanie domów na ogromnych arkuszach? Czego wymaga się od osoby, która chce się zajmować architekturą? Czy architektury można uczyć małe dzieci? W jaki sposób? Co trzeba wiedzieć?

 • Doradztwo i HR

Co to znaczyć „liczyć się na rynku”? Kto tak naprawdę kogo i po co zatrudnia? Dlaczego firma nie zawsze może zatrudniać swoich pracowników sama?

 • Specjalistka ds. PR w organizacji pozarządowej

Co to jest PR? Co trzeba robić, by organizacja miała dobry PR? Jakie cechy musi mieć sprawny PRowiec? Jak wygląda dzień PRowca w organizacji pozarządowej, która zwykle nie ma zbyt dużo pieniędzy, albo nie ma ich wcale, na PR.

 •  Koordynatorka projektów społecznych 

Co to są „projekty”, skąd się biorą, co się z nimi robi i po co? Co w tym ciekawego i nudnego? O kulisach pracy koordynatorki projektów dowiesz się, kiedy zdecydujesz się na współpracę.

 • Kosmetyczka 

Do jej zadań należy przeprowadzenie wstępnego wywiadu dotyczącego ogólnego stanu zdrowia, ewentualnych alergii na preparaty i związki chemiczne oraz dotychczasowych zabiegów pielęgnacyjnych. Następnie w zależności od potrzeb przedstawionych przez klienta, a także w wyniku własnej obserwacji oraz przeprowadzonego wywiadu, dobiera odpowiedni rodzaj zabiegów i preparatów, które proponuje klientowi.

Praca kosmetyczki ma charakter indywidualny i samodzielny w zakresie wyboru sposobów i metod wykonywania zabiegów. Odbywa się w oparciu o własne wiadomości, umiejętności praktyczne i doświadczenie. Każda klientka potrzebuje indywidualnego podejścia. W czasie pracy kosmetyczka ma stały kontakt z ludźmi.

 •  Nauczyciel przedszkola

Zajmuje się opieką nad dziećmi w wieku od 3 do 6 lat. Głównym zadaniem nauczyciela przedszkola jest przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole czyli powinien on rozwijać u swoich podopiecznych tzw. dojrzałość szkolną dotyczącą sfery umysłowej, fizycznej, emocjonalnej i społecznej. Nauczyciel przedszkola powinien czuwać nad prawidłowym rozwojem każdego dziecka i w przypadku zauważenia nieprawidłowości (lub faktu przejawiania w jakimś kierunków niezwykłych talentów) powiadomić rodziców. W ramach swoich obowiązków nauczyciel przedszkola prowadzi zajęcia z wychowania zdrowotnego (np. ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe), wychowania umysłowego (np. nauka wierszyków i piosenek), wychowania technicznego (np. zabawy plasteliną, konstrukcje z klocków), wychowania estetycznego (np. rysowanie, malowanie), wychowania moralno-społecznego (np. wyrabianie samodzielności w codziennych czynnościach, nauka zabawy z innymi dziećmi). Praca ta ma charakter samodzielny, choć grupy mogą być prowadzone przez dwóch wychowawców.

 •  Agent ubezpieczeniowy

Zajmuje się pośredniczeniem w zawarciu umowy ubezpieczenia pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpieczającym (gdzie przedmiotem ubezpieczenia może być zarówno osoba, jak i mienie/majątek). Pełnienie roli pośrednika– opartej o nadane przez ubezpieczyciela pełnomocnictwo – wymaga od agenta ubezpieczeniowego, poza doskonałym przygotowaniem merytorycznym w obszarze ubezpieczeń, jakie oferuje, wysokich zdolności interpersonalnych i konsekwencji. Samo podpisanie umowy ubezpieczeniowej jest aktem zwieńczającym szereg pozostałych czynności, które poprzedzają przygotowanie i doręczenie klientowi polisy ubezpieczeniowej. Agent ubezpieczeniowy potrafi udzielić wyczerpujących informacji dotyczących różnych form i rodzajów ubezpieczenia oraz zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Pomaga w wyborze odpowiedniego ubezpieczenia, analizując wspólnie z nim jego oczekiwania i potrzeby w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, mając jednocześnie na względzie jego możliwości finansowe. Agent ubezpieczeniowy posiada umiejętność słuchania rozmówcy, analizowania przedstawianych faktów oraz obiektywnego, wzbudzającego zaufanie rozmówcy prezentowania oferty ubezpieczeniowej. Jest dostępny dla swoich klientów zarówno w czasie, gdy nie występują żadne zdarzenia objęte umową ubezpieczenia, jak również w tych sytuacjach, kiedy tego typu zdarzenia mają miejsce.

 •  Headhunter

W wolnym tłumaczeniu oznaczający łowcę głów, lub łowcę talentów, należy do grupy stosunkowo młodych zawodów przyszłości, z roku na rok zdobywających coraz większą popularność na rynku pracy. Także i zadania headhuntera wiążą się bezpośrednio z rynkiem zatrudnienia; osoba obsadzona na tym stanowisku, lub raczej podejmująca zlecenia o tym charakterze zajmuje się wyszukiwaniem nowych pracowników dla danego miejsca pracy. Headhunter opracowuje szczegółowy portret psychologiczny, kwalifikacyjny i charakterologiczny osoby, która najlepiej sprawdzi się na danym stanowisku, a następnie wyszukuje kandydatów spełniających te oczekiwania w sobie znanych źródłach. W niektórych przypadkach headhunter może także składać propozycje zmiany miejsca pracy osobom jej nieposzukującym składając atrakcyjne oferty finansowe w imieniu zleceniodawcy. Headhunter negocjuje warunki zatrudnienia i ewentualnego rozwoju zawodowego wedle upoważnień udzielonych mu przez zleceniodawcę.  My proponujemy Ci podejrzenie pracy rekrutera personelu medycznego.

BĄDŹ Z PRACĄ ZA PAN BRAT! WYPEŁNIJ ZGŁOSZENIE!

Kontakt 

Błażej Puziak, adres e-mail: pracownia@polpietro.org, tel. 608 323 933.

 

wspolfinansowanie_z_syrenka_biale_tlo

 

 

 

 

 

Projekt “Z pracą za pan brat” jest współfinansowany ze środków M.St. Warszawy.