Psychoterapia młodzieży

W Stowarzyszeniu Półpiętro prowadzimy psychoterapię młodzieży (od 13 r.ż).

Zapraszamy młodych ludzi, którzy potrzebują pomocy w poradzeniu sobie z:

  • napięciem i stresem szkolnym,
  • depresją i stanami lękowymi,
  • zaburzeniami odżywiania,
  • kłopotami w relacjach z rówieśnikami,
  • niepokojem związanym z przyszłością,
  • lub innymi problemami okresu dojrzewania.

Jak wygląda pierwsze i kolejne spotkania?

W pierwszym spotkaniu z terapeutą biorą udział zarówno rodzice jak i młoda osoba. W jego trakcie terapeuta może zaproponować podzielenie czasu na rozmowy indywidualne rodzicami i młodym człowiekiem.

Kolejne spotkania  (od 3 do 5 ) mają charakter konsultacji indywidualnych, w trakcie których zbierane są informacje potrzebne do ustalenia najlepszego dla osoby młodej osoby sposobu pomocy. Jest to również czas na podjęcie decyzji o rozpoczęciu terapii lub poszukiwaniu innej formy wsparcia. W tym czasie mogą być potrzebne dodatkowe konsultacje z rodzicami.

Po okresie konsultacji zarówno terapeuta, młody człowiek jak i rodzice podejmują wspólnie decyzję o rozpoczęciu terapii. Sesje odbywają się raz w tygodniu o stałej porze i trwają po 50 minut. W trakcie terapii nastolatka z reguły konieczne są dodatkowe konsultacje dla rodziców co kilka tygodniu.

Nasi terapeuci posiadają doświadczenie w udzielaniu pomocy psychologicznej nastolatkom i są świadomi trudności z jakimi może borykać się młoda osoba w pierwszym kontakcie z psychologiem.

 

Jak się umówić?

Konsultację z terapeutą można umówić dzwonić pod numer telefonu 539 657 771

 

Miejsce

Na psychoterapię młodzieży zapraszamy do naszego miejsca przy ulicy Twardej 1 w Warszawie (plac Grzybowski)

 

Nasi terapeuci

Błażej Puziak

Jestem psychologiem, trenerem i psychoterapeutą w trakcie 4 – letniego szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Ukończyłem Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA.

Przez 5 lat pracowałem w jednym z warszawskich liceów. Na co dzień pomagałem młodym ludziom doświadczających trudności szkolnych, rodzinnych, obniżenia nastroju lub zaburzeń odżywania. Obecnie pracuję w wolnym Liceum Astrid gdzie wspieram nastolatków uczących się poza szkołą – w edukacji domowej.

Od 10 lat współpracuję z Fundacją Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych. Jestem współtwórcą Wolnej Szkoły Demokratycznej Bullerbyn. Prowadzę szkolenia dla wychowawców i osób pracujących z dziećmi oraz warsztaty dla rodziców.

W Stowarzyszeniu Półpiętro zapraszam na: • psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych, • psychoterapię grupową młodzieży, • konsultacje psychologiczne, • konsultacje dla rodziców, • autorskie programy rozwoju osobistego.

W pracy terapeutycznej wierzą w ogromną rolę relacji budującej się między osobami. Jestem przekonany, że ciekawość drugiego człowieka i wspólne poszukiwanie rozwiązań może pomóc wprowadzać trwałe zmiany w życiu.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

 

Karolina Kozicka

Psycholog, specjalność zdrowie i psychoterapia.  Terapeutka I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Psycholog szkolny, socjoterapeutka.

Jestem absolwentką dwuletniego stażu szkoleniowego pracy z grupą w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP w Warszawie oraz stażu na Terapeutycznym Oddziale Dziennym Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Warszawie.

W pracy indywidualnej z klientem pracuję w oparciu o model Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Wspólnie z klientem odkrywam jego zasoby, umiejętności i możliwości potrzebne do pokonania trudności. W chwilach zwątpienia górę biorą negatywne myśli i przekonania blokując drzemiący w człowieku potencjał. W trakcie spotkań zapraszam do przyjrzenia się sytuacji w jakiej znajduje się klient i towarzyszę w odkrywaniu rozwiązań prowadzących do  zmiany oczekiwanej przez klienta.

Wierzę, że to klient wie najlepiej czego potrzebuje i jak to osiągnąć. Wystarczy zacząć o tym rozmawiać.

Od 7 lat współpracuję z organizacjami pozarządowymi, szkołami i placówkami socjoterapeutycznymi. Prowadzę autorskie warsztaty, treningi rozwoju osobistego, zajęcia psychoedukacyjne, konsultacje i spotkania w ramach terapii krótkoterminowej.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Katarzyna Paterek

Ukończyłam pracę socjalną oraz wychowanie resocjalizujące na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Nauk Społecznych i Resocjalizacji. W pracy indywidualnej korzystam z narzędzi Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz psychologii procesu. Uczestniczyłam m.in. w terapeutycznym programie stażowym Towarzystwa Pomocy Młodzieży. Jest absolwentką dwuletniego stażu szkoleniowego pracy z grupą w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP.

Od lat jestem związana z organizacjami działającymi na rzecz rozwoju, edukacji, psychoedukacji, wyrównywania szans. Prowadzę autorskie warsztaty z zakresu rozwoju osobistego, wyrażania się poprzez otwieranie głosu i śpiew, empatii, rozwijania kreatywności, komunikacji, współpracy, profilaktyki uzależnień i innych.

Decyzja o chęci poprawy swojej sytuacji to pierwszy krok do lżejszego życia. Podczas spotkań będziemy skupiać się przede wszystkim na tym, jak ma wyglądać nasza rzeczywistość i co robić, by zmierzać w stronę realizacji tej wizji.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji

 

Marta Stec

Jestem psychoterapeutką Gestalt i specjalistką ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracuję z osobami dorosłymi, młodzieżą, parami. Prowadzę spotkania indywidualne i terapii grupowej, warsztaty i szkolenia dla młodzieży oraz dorosłych (rodziców, osób doświadczających przemocy).

Swoją wiedzę i umiejętności zdobywałam podczas • 4-letniej Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, • Studium Pracy z Osobami Stosującymi Przemoc, • szkoleń z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach czy Porozumienia bez Przemocy.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam • na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Szpitala Bródnowskiego, • Oddziale Chorób Afektywnych F7 Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, • w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”, gdzie nadal pracuję jako konsultantka infolinii i poradni mailowej, a także współpracuję ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia”, • w Fundacji Nagle Sami jako konsultantka telefonu wsparcia dla osób w żałobie oraz prowadząc indywidualne wsparcie psychologiczne.

Pracuję w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym – oprócz Gestaltu bliska mi jest także Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach oraz filozofia Komunikacji bez Przemocy. Wspieram osoby, które doświadczają przemocy, trudności w relacjach, przeżywają żałobę i stratę czy też kryzys związany ze zmianą, depresję, wypalenie zawodowe, lęki czy stres.

Psychoterapia jest dla mnie uważnym towarzyszeniem osobie na jej drodze pokonywania trudności, spotkaniem, podczas którego dzięki bezpiecznemu kontaktowi można rozpoznawać swoje potrzeby, uczyć się świadomego bycia ze sobą i z innymi oraz w pełni doświadczać emocji z tym związanych.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji indywidualnej i grupowej.