Półotwarta grupa terapeutyczna

Psychoterapia grupowa jest uznaną metodą leczenie problemów zdrowia psychicznego w okresie dojrzewania. Dodatkowo, w dobie pandemii, gdy kontakt z rówieśnikami jest utrudniony, spotkania grupowe są dodatkowo wsparciem w utrzymywaniu kontaktów społecznych, które są szczególnie trudne dla osób doświadczających kryzysów lub chorób psychicznych.  W ramach projektu stworzyliśmy grupę terapeutyczną dla młodzieży w wieku 17 – 19 lat z woj. mazowieckiego. Spotkania odbywają się we wtorki w godzinach 16:15-18:15. Grupa rozpoczęła się w listopadzie 2021 roku i trwa do czerwca 2023.

Spotkania grupy dedykowane są osobom, które:

  • chcą zadbać o swój dobrostan psychiczny,
  • przeżywają trudności w relacjach z innymi ludźmi,
  • chcieliby lepiej poznać i zrozumieć siebie,
  • ich wyzwaniem jest odnalezienie się w grupie rówieśniczej,
  • odczuwają lęki, obniżony nastrój, brak satysfakcji ze swojego życia,
  • doświadczają problemów szkolnych związanych ze spadkiem motywacji do nauki, trudności w komunikacji z rówieśnikami i nauczycielami,
  • doświadczają problemów związanych z życiem rodzinnym,
  • mierzą się z tematami dorastania i wchodzenia w dorosłość,
  • chcą znaleźć dla siebie miejsce pełne życzliwości, zrozumienia i akceptacji.

Grupa nie jest dedykowana osobom z Zespołem Aspargera.

Zasady przyjmowania do grupy

Udział w grupie terapeutycznej poprzedzony jest spotkaniem z psychoterapeutą, trwającym do 50 minut, na które zapraszamy uczestnika spotkań. W przypadku osób niepełnoletnich, zapraszamy również rodzica lub opiekuna prawnego. Celem konsultacji jest rozpoznanie indywidualnych potrzeb i motywacji uczestnika, a także określenie czy terapia grupowa jest odpowiednią formą wsparcia w danym momencie życia młodego człowieka.

W przypadku niezakwalifikowania do udziału w grupie, uczestnikowi zostanie zaproponowana inna forma wsparcia na terenie Warszawy.

Aktualnie nabór do grupy jest zamknięty.