Pracownia

MISJA

Misją Pracowni Aktywnego Działania „Półpiętro“ jest wspieranie w rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wierzymy, że w każdym wieku mamy niespożyte pokłady kreatywności, chęci do polepszania swojego życia, do rozwoju. Czasami jednak potrzebujemy wsparcia, żeby te zasoby odkryć i uruchomić.

Wierzymy, że rozwój może dokonywać się tylko w relacji z drugim człowiekiem.

Promujemy  twórcze podejście do życia, świadome podejmowanie decyzji, nieskrępowany kontakt z drugim człowiekiem, wolność w decydowaniu o sobie, poczucie odpowiedzialności za swoje życie, poczucie sprawczości i kompetencji oraz dążenie do adekwatnego poczucia własnej wartości. Poprzez Nasze działania chcemy stworzyć możliwości lepszego poznania samego siebie, pobudzić do kreatywnego i konstruktywnego działania oraz oferować wsparcie w trudnych chwilach.

Na Półpiętrze organizujemy:
– warsztaty rozwojowe i psychoedukacyjne,
– treningi umiejętności,
– wsparcie,
– terapię i pomoc psychologiczną,
– zajęcia rozwojowe,
– krótsze i dłuższe wyjazdy
– wydarzenia lokalne, kulturalne.