Podziękowania

Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii MOP

 

“Poradnia  Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii MOP rekomenduje działania Pracowni Aktywnego Działania “Półpiętro” w zakresie pracy socjoterapeutycznej z młodzieżą (…) Dzięki działalności klubu oferta naszej poradni została poszerzona, a uczestnicy mieli możliwość zwiększenia swoich kompetencji społecznych, korzystania ze wsparcia oraz rozwijania swoich zdolności. Dla niektórych młodych ludzi było to w tamtym okresie jedyne pozytywne doświadczenie grupowe”.

 

 

Zespół Szkół Nr 70 w Warszawie

 

 

“W imieniu grona pedagogicznego, rodziców i uczniów składamy serdeczne podziękowania za przeprowadzenie owocnych warsztatów profilaktycznych dla uczniów, rodziców i nauczycieli w naszej szkole w roku szkolnym 2011/12.”

 

 

 

 

Centrum Myśli Jana Pawła II

 

 

“Centrum Myśli Jana Pawła II współpracuję z Pracownią Aktywnego Działania “Półpiętro” przy realizacji projektu “Wolontariusz w akcji – wzmocnienie wolontariatu” (…) Trenerzy Pracowni Aktywnego Działania “Półpiętro” wykazali się dużym zaangażowaniem oraz wysokim poziomem kompetencji. Stworzyli przyjazną atmosferę, sprzyjającą zdobywaniu nowych umiejętności, dzięki czemu przygotowane przez nich warsztaty spełniły oczekiwania uczestników”.

 

 

 

Stowarzyszenie Wiosna – Grupa Warszawska

 

“Każde szkolenie poprzedzone było badaniem potrzeb szkoleniowych. Szkolenia odznaczały się wysokim profesjonalizmem i zaangażowaniem trenerów. Zajęcia warsztatowe w pełni spełniły oczekiwania uczestniczących w nim osób, co wykazały nie tylko rozmowy z uczestnikami szkoleń, ale również wynik ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych po i ukończeniu (…) Pracownia “Półpiętro to godny zaufania, profesjonalny, pełen zaangażowania, doświadczony i rzetelny partner. Bardzo dziękujemy za dotychczasową współpracę i życzymy kolejnych sukcesów”.

 

 

 

Dom Małego Dziecka im. Ks. Baudouina w Warszawie

 

 

 

“Dyrekcja Domu Dziecka pragnie podziękować za przekazane dary (…) Jesteśmy bardzo wdzięczni za okazaną pomoc i życzliwość”

 

 

 

 

Koordynatorzy OPS z województwa mazowieckiego odbywający cykliczne spotkania w Centrum Wolontariatu

 

 

     “Serdeczne podziękowanie (…) za przeprowadzenie warsztatów z radzenia sobie ze stresem i komunikacji interpersonalnej wdzięczni Koordynatrzy OPS”

 

 

Gmina Brwinów

 

“Z okazji Dnia Wolontariusza składam serdeczne podziękowania Wolontariuszom z Pracowni Aktywnego Działania Półpiętro za serce i zaangażowanie w bezinteresowną pomoc innym.”

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku

“Z przyjemnością dzielimy się opinią na temat współpracy ze Stowarzyszeniem Pracownia Aktywnego Działania “Półpiętro” w zakresie szkoleń dla wolontariuszy [..]

Uczestnicy szkolenia docenili przygotowania, zaangażowanie i komunikatywność trenerek, jak również merytoryczną stronę prowadzonych zajęć. Oceny w ankietach ewaluacyjnych wypełnionych przez wolontariuszy są najlepszym dowodem rzetelności i kompetencji  członków Pracowni Aktywnego Działania “Półpiętro […]””

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

“Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy pozytywnie rekomenduje działania Pracowni Aktywnego Działania “Półpiętro” dotyczące prowadzenia warsztatów dla wolontariuszy oraz działań animacyjnych dla dzieci. […]

Pracownia “Półpiętro” posiada doświadczenie i kadrę przygotowaną do prowadzenia warsztatów dla wolontariuszy. Członkowie Stowarzyszenia wykazują się ogromną życzliwością, pomysłowością i kreatywnością w swojej działalności.”

 

 

Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie

“W imieniu podopiecznych i pracowników Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej składam serdeczne podziękowania za wspaniałą zabawę w Dniu Matki i Dziecka organizowanym 11 czerwca w Domu dla Matek z Dziećmi w Brwinowie.

Dzięki Waszej pomysłowości i kreatywności dzieci miały znakomitą zabawę i atrakcje, z którymi nie miały okazji spotkać się wcześniej. Loty rakietami w kosmos i tajemnicze eksperymenty chemiczne nie trafiają się przecież każdemu. Gry i konkursy dla najmłodszych odbywały się w atmosferze radości i uśmiechu, a mamy mogły w spokoju poćwiczyć jogę i taniec brzucha. Największe emocje wzbudziło jednak „marzenie do nieba” – każdy, mały czy duży bardzo chciał, aby właśnie jego życzenie spisane na karteczce przyczepionej do balonika poleciało najwyżej i oczywiście się spełniło.

Dziękuję serdecznie – za uśmiech, życzliwość, radość, jakie wnieśliście w naszą społeczność, pełen profesjonalizm i zaangażowanie, wreszcie za pomysłowość i kreatywność przy tworzeniu planu imprezy.

Jednakże największe podziękowania należą się Wam za całkowitą bezinteresowność, gdyż Wasz wkład pracy był oparty na wolontariacie. Życzę każdej instytucji takiego partnera jak Pracownia Aktywnego Działania „Półpiętro”.”