terapia

Prowadzimy psychoterapię w nurcie systemowym, którego podstawowym założeniem jest to, że człowiek wzrasta w rodzinie, która jako system składa się z członków wzajemnie na siebie oddziaływających według pewnych zasad i wartości, które to dalej kształtują w nas przekonania, nawyki, zachowania, a także zasoby i kompetencje. Problemy zwykle pojawiają się, gdy sposób funkcjonowania, który sprawdzał się na pewnym etapie życia przestaje być użyteczny w innej fazie życia. Pojawia się kryzys, który jako terapeuci chcemy potraktować jako szansę na rozwój.

Terapia ma pomóc w zrozumieniu wzorców funkcjonowania, które wynieśliśmy z naszych domów, odkryciu naszych zasobów i kompetencji, które każdy z nas posiada, lecz nie zawsze potrafimy je dostrzec zza “parawanu” urazów, konfliktów czy utartych schematów postępowania. Proces terapeutyczny ukierunkowany jest na zmianę i koncentruje się w znacznej mierze na poszukiwaniu rozwiązań, a nie na samym problemie. Celem terapii jest pokazanie klientowi jego siły, zasobów, nowych obszarów rozwiązań i własnego (klienta) wpływu na nie.

Terapia systemowa niejednokrotnie utożsamiana z terapia rodzinną jest z powodzeniem stosowana na gruncie terapii par, terapii indywidualnej, a nawet terapii grupowej.

My zapraszamy do terapii par, terapii rodzinnej i terapii indywidualnej wszystkie osoby, które doświadczają:

  • Problemów emocjonalnych takich jak depresje, stany lękowe,
  • Problemów w relacjach rodzinnych, małżeńskich, zawodowych, społecznych,
  • Trudności w relacji z dzieckiem i nie wiedzą jak to zmienić.

Nasza praca superwizowana jest przez psychoterapeutę systemowego, certyfikowanego przez Saarlandzkie Towarzystwo Terapii Systemowej (SGST, Niemcy) pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej (IGST, Niemcy)

 

Koszt spotkania (1h): 120 zł

 

Zapisy oraz informacje:

Renta Śmietanka- psycholog, terapeuta.

tel. 600948331

poradnictwo.polpietro@gmail.com