Konsultacje psychologiczne

Konsultacja psychologiczna to jedno lub kilkurazowe spotkanie z psychologiem.

Na konsultacje zapraszamy rodziców, którzy zauważają, że coś trudnego dzieje się w życiu dziecka. W trakcie konsultacji z psychologiem możliwe jest określenie działań, które należy podjąć by wesprzeć dziecko.

Aktualnie realizujemy program PoMOC w ramach, którego macie Państwo możliwość skorzystania z 5 nieodpłatnych spotkań konsultacyjnych.

Do kontaktu zapraszamy rodziców, którzy:

  • widzą, że w życiu dziecka dzieje się coś trudnego,
  • chcą lepiej zrozumieć swoje dziecko,
  • potrzebują wsparcia w komunikacji z dzieckiem,
  • poszukują sposobu by pomóc swojemu dziecku.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi psychologami:

Błażej Puziak – psycholog i trener. Ukończył Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Szkołę Treningu i Warsztaty Psychologicznego INTRA oraz Program Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Na co dzień prowadzi zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży, warsztaty dla rodziców, a także warsztaty i superwizje dla osób pracujących z dziećmi.

tel. 606 897 518

Karolina Kozicka

Psycholog, socjoterapeuta, terapeuta I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.  Ukończyła dwuletni staż szkoleniowy pracy z grupą w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP w Warszawie.  Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi na Terapeutycznym Oddziale Dziennym Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Warszawie, gdzie pracowała z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Współpracuje ze szkołami i placówkami socjoterapeutycznymi gdzie prowadzi zajęcia umiejętności społecznych, interwencje psychologiczne oraz konsultacje dla rodziców i pedagogów. W Pracowni Aktywnego Działania Półpiętro prowadzi autorskie warsztaty i treningi rozwoju osobistego, zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców, dzieci i młodzieży oraz konsultacje psychologiczne.

tel. 537 444 604