Grupa edukacyjno-wsparciowa dla młodzieży 14 – 17 lat

UWAGA – brak wolnych miejsc!

Do udziału w cyklu 8 warsztatów zapraszamy młodych ludzi, którym brak pewności siebie w nawiązywaniu nowych kontaktów oraz przeżywających trudności w relacjach z rówieśnikami. Podczas zajęć ćwicząc, grając i rozmawiając na ważne dla nas tematy – poznajemy siebie nawzajem, uczymy się rozpoznawać i wyrażać swoje emocję, odważniej komunikować się z innymi oraz bronić swoich praw i granic.

Program spotkań

  • Poznajemy się!
  • Sedno sprawy czyli o emocjach i kontaktach z ludźmi .
  • Mówi się! Warsztat komunikacji interpersonalnej z elementami asertywności
  • Stawianie celów i podejmowanie decyzji edukacyjnych oraz osobistych
  • Zakończenie i pożegnanie.

Konsultacje

Przed rozpoczęciem cyklu odbędą się konsultacje indywidualne dla osób zainteresowanych udziałem w zajęciach. Udział w konsultacji jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach. Nie każdy uczestnik konsultacji ma gwarancję udziału w grupie. W przypadku nie zakwalifikowania dziecka do grupy rodzic otrzyma informację o odpowiednich do potrzeb dziecka formach wsparcia psychologicznego.

Termin rozpoczęcia zajęć: Październik 2020, dokładna data zostanie podana niebawem

Zajęcia będą się odbywały na ul Twardej 1 w Warszawie we wtorki, w godzinach od 17:00 do 19:30. W przypadku wprowadzenia obostrzeń epidemicznych zajęcia będą prowadzone/kontynuowane na platformie zoom.

Zapisy na konsultacje: Formularz kontaktowy (kliknij)

Udział w zajęciach i konsultacjach jest bezpłatny.


Prowadzący:
Martyna Korejwo – Terapeuta umiejętności społecznych. Odbyła dwuletni staż w zakresie pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym prowadzony przez Powiślańską Fundację Społeczną. Od wielu lat związana z organizacjami pozarządowymi, w których prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Pracuje pod stałą opieką superwizyjną przez certyfikowaną psychoterapeutkę.

Paweł Kowalski – Psycholog, socjoterapeuta. Od wielu lat związany z organizacjami pozarządowymi, w których prowadzi autorskie zajęcia psychologiczne, indywidualne oraz grupowe. Jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w szkole psychoterapii INTRA. Pracuje pod stałą opieką superwizyjną przez certyfikowaną psychoterapeutkę.


Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego