Wzmocnienie wolontariatu

Zapraszamy do udziału w projekcie „Wolontariusz w akcji – wzmocnienie  wolontariatu”

Program „Wolontariusz w akcji – wzmocnienie wolontariatu” jest cyklem działań na rzecz wspierania i rozwoju wolontariatu w organizacjach oraz instytucjach.

Udział w projekcie wzięły organizacje:

– Centrum Myśli Jana Pawła II – Inkubator Miłosierdzia. Czas trwania marzec – grudzień 2012 r.

Stowarzyszenie Wiosna – Akademia Przyszłości – Region Warszawa Czas trwania marzec – czerwiec 2012 r.

– w ramach projektu przeprowadziliśmy także warsztaty dla Koordynatorów OPS związanych z Centrum Wolontariatu

Stowarzyszenie Pracownia Aktywnego Działania „Półpiętro”  kieruje działania projektu do wszystkich organizacji i instytucji, które potrzebują wsparcia w zakresie współpracy z wolontariuszami i rozwoju wolontariatu oraz wolontariuszy.

Dla kogo:

  • Organizacje pozarządowe współpracujące z wolontariuszami.
  • Instytucje publiczne korzystający ze wsparcia wolontariuszy.
  • Kluby wolontariusza.
  • Ośrodki pomocy społecznej
  • Szkoły

W ramach projektu można skorzystać z jednej lub wielu form wsparcia:

  • Szkolenia zamknięte dla wolontariuszy, dostosowane do potrzeb organizacji.
  • Moderacja  spotkań zespołu wolontariuszy.
  • Organizacja i animowanie spotkań integracyjnych wolontariuszy.
  • Wsparcie organizacji przy koordynacji imprez organizowanych przy udziale wolontariuszy .

Jeżeli jesteś zainteresowany/ zainteresowana udziałem w projekcie:

Krok 1: Napisz do nas na adres pracownia@polpietro.org lub zadzwoń pod nr 500 623 026, by porozmawiać o tym, jakie widzisz potrzeby swoje i swoich wolontariuszy

Krok 2: Wspólnie z nami zbadaj potrzeby szkoleniowe swoich wolontariuszy (możemy Ci w tym pomóc, przygotowując w konsultacji z Tobą badanie potrzeb dla nich).

Krok 3: Sprawdź, czy przygotowana przez nas odpowiedź szkoleniowa odpowiada potrzebom Twoim i Twoich wolontariuszy

Krok 4: Wybierz działania i wypełnij załączony formularz zgłoszeniowy

Krok 5: Spotkaj się z nami w celu ustalenia formalności i harmonogramu działań

Krok 6: Do działania !

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail adres pracownia@polpietro.org lub telefonicznie pod nr telefonu 537 444 604 lub 500 623 026

Uczestnictwo w projekcie jest odpłatne. Projekt jest realizowany w ramach statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego – non profit.

Zapraszamy serdecznie do udziału w projekcie- kolejnej edycji Wzmocnienia Wolontariatu!