Wolontariusz w akcji

Projekt “Wolontariusz w akcji” – cykl szkoleń dla wolontariuszy:

Pracownia Aktywnego Działania „Półpiętro” przy wsparciu i współpracy Centrum Wolontariatu w Warszawie rozpoczyna projekt „Wolontariusz w akcji”. W jego ramach do końca bieżącego roku zorganizowanych zostanie 5 szkoleń dla chętnych wolontariuszy. Poza tym kierujemy swoją ofertę do instytucji i organizacji, które współpracują z wolontariuszami. Oferujemy im możliwość zorganizowania szkoleń dla działających na ich rzecz wolontariuszy.

Uważamy, że wolontariat to niezwykła działalność przynosząca wiele radości, ale wymagająca również pewnych umiejętności i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Zapraszamy wolontariuszy do rozwoju i poszerzenia swoich kompetencji.

Głównymi celami warsztatów są:
– możliwość rozwoju umiejętności przydatnych w codziennej pracy wolontariusza,
– polepszenie jakości pracy wolontariuszy,
– wymiana doświadczeń i refleksji związanych z wolontariatem.

Na cykl naszych szkoleń składają się następujące tematy (po kliknięciu na temat więcej informacji):

 

Czasem bywa trudno

Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w pracy wolontariusza? Co może sprawiać wolontariuszowi trudność? Jak radzić sobie z organizacją swojego czasu?

 

Wolontariusz w kontakcie – warsztat dla pozytywnie naładowanych

Kiedy iskrzy w kontakcie? Wchodzenie w relację.
Przewodniki i izolatory, czyli co utrudnia, a co ułatwia komunikację werbalną?
Jak obliczyć natężenie prądu? Spójność komunikatu.

 

Wolontariusz czyli ja – warsztat dla pozytywnie zakręconych

Mój wolontariat. Co mnie kręci, co mnie motywuje? Jakie są moje mocne strony? Czego się nauczyłem?

 

A właśnie, że nie – trening asertywności

Zapoznanie uczestników z wiedzą dotyczącą asertywności, uświadomienie i odkrycie własnej taktyki działania: asertywna, agresywna i uległa, nauczenie i przećwiczenie technik asertywnego zachowania, nauczenie rozpoznawania sytuacji, w których zachowanie asertywne jest wskazane oraz tych, w których może nam zaszkodzić.

 

Proszę wstać, sąd idzie. Prawo a wolontariat

Prawne aspekty wolontariatu: ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, umowa o wolontariat.

 

Jeśli jesteś wolontariuszem i chcesz wziąć udział w którymś z warsztatów, śledź aktualności na naszej stronie internetowej. Już wkrótce pojawią się terminy i zapisy na pierwsze warsztaty.

Jeśli jesteś organizacją i chcesz zaprosić swoich wolontariuszy do rozwoju organizując dla nich warsztaty, skontaktuj się z nami.

Zapisać można się zarówno na jeden, jak i na więcej warsztatów.

Udział w warsztatach jest nieodpłatny. Liczba miejsc na każdy warsztat to 15 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy osoby w każdym wieku.

Kontakt: Karolina Kozicka – Wiceprzewodnicząca Zarządu tel. 662 586 520