Rozwinąć skrzydła

Głównym celem projektu jest wsparcie oraz wzmocnienie współpracy wolontariuszy obecnych przy działaniach Pracowni Aktywnego Działania “Półpiętro”

Cyklicznie spotkania będą wspomagać proces grupowy w zespole wolontariuszy, wspierać ich w zakresie nabywania i rozwijania kompetencji związanych z planowaniem i realizowaniem działań, zdobywania wiedzy na temat możliwości finansowania działań, zdobywania nowych narzędzi pracy, nabywania kompetencji psychospołecznych w pracy dla grup – odbiorców projektów.

Projekt powinien przyczynić się do wzmocnienia zespołu osób wspierających działania Półpiętra oraz być inspiracją do projektowania nowych przedsięwzięć odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej.

Projekt jest współfinansowany ze środków M.St. Warszawy.