Wzmocnienie Wolontariatu

Stowarzyszenie Pracownia Aktywnego Działania Półpiętro zaprasza do udziału w trzeciej edycji projektu „Wzmocnienie Wolontariatu” skierowanego do organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, ośrodków pomocy społecznej, szkół i klubów wolontariusza oraz wszystkich, którzy współpracują z wolontariuszami i chcą wzmocnić ich zespół.

W ramach projektu przygotowujemy i przeprowadzamy warsztaty dla wolontariuszy w oparciu o badania potrzeb szkoleniowych uczestników projektu, zapotrzebowania organizacji i specyfikę pracy wolontariackiej.

Stowarzyszenie Pracownia Aktywnego Działania „Półpiętro”  kieruje działania projektu do wszystkich organizacji i instytucji, które potrzebują wsparcia w zakresie współpracy z wolontariuszami i rozwoju wolontariatu oraz wolontariuszy.

Dla kogo:

 • Organizacje pozarządowe współpracujące z wolontariuszami.
 • Instytucje publiczne korzystający ze wsparcia wolontariuszy.
 • Kluby wolontariusza.
 • Ośrodki pomocy społecznej
 • Szkoły

W ramach projektu można skorzystać z jednej lub wielu form wsparcia:

 • Szkolenia zamknięte dla wolontariuszy, dostosowane do potrzeb organizacji.
 • Moderacja  spotkań zespołu wolontariuszy.
 • Organizacja i animowanie spotkań integracyjnych wolontariuszy.
 • Wsparcie organizacji przy koordynacji imprez organizowanych przy udziale wolontariuszy.

Przykładowe tematy szkoleń dotyczą:

 • motywacji w pracy wolontariusza,
 • trudnych sytuacji w pracy wolontariusza,
 • kreatywności wśród animatorów,
 • asertywności,
 • integracji i budowania zespołu wolontariuszy,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • zarządzania czasem i wyznaczania celów,
 • pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi oraz dziećmi z rodzin
 • wiedzy na temat psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży,
 • technik relaksacyjnych i dbania o siebie,
 • wszystkich innych tematów, które wynikną z badania potrzeb.

Jeżeli jesteś zainteresowany/ zainteresowana udziałem w projekcie:

Krok 1: Napisz do nas na adres pracownia@polpietro.org lub zadzwoń pod nr 500 623 026, by porozmawiać o tym, jakie widzisz potrzeby swoje i swoich wolontariuszy

Krok 2: Wspólnie z nami zbadaj potrzeby szkoleniowe swoich wolontariuszy (możemy Ci w tym pomóc, przygotowując w konsultacji z Tobą badanie potrzeb dla nich).

Krok 3: Sprawdź, czy przygotowana przez nas odpowiedź szkoleniowa odpowiada potrzebom Twoim i Twoich wolontariuszy

Krok 4: Wybierz działania i wypełnij załączony formularz zgłoszeniowy

Krok 5: Spotkaj się z nami w celu ustalenia formalności i harmonogramu działań

Krok 6: Do działania !

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail adres pracownia@polpietro.org lub telefonicznie pod nr telefonu 537 444 604 lub 500 623 026

Uczestnictwo w projekcie jest odpłatne. Projekt jest realizowany w ramach statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego – non profit.

Zapraszamy serdecznie do udziału w projekcie- kolejnej edycji Wzmocnienia Wolontariatu.

Uczestnictwo w projekcie jest odpłatne. Projekt jest realizowany w ramach statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego – non profit.