PREMD

Pracownia Aktywnego Działania Półpiętro została członkiem Partnerstwa na rzecz rozwoju i edukacji małych dzieci.

Partnerstwo powstało w 2007 roku z inicjatywy kilku organizacji pozarządowych zainteresowanych wspieraniem rozwoju dzieci. Od tego czasu do Partnerstwa przystąpiło wiele innych organizacji z całej Polski.

Nasze stowarzyszenie podjęło decyzję o przystąpieniu do Partnerstwa, ponieważ jesteśmy zainteresowani wspieraniem małych dzieci i ich rodziców. Chcielibyśmy, aby dzieciństwo było czasem pełnym zabawy, radości i swobodnego poznawania świata wraz z rodzicami i innymi dobrymi dorosłymi. Doceniamy czas dzieciństwa i chcemy obdarzać wsparciem i zachęcać do rozwoju dzieci, rodziców, nauczycieli, wychowawców i wszystkich innych, których ten moment życia dotyczy.

Misja i cele Partnerstwa (informacja ze strony internetowej PREMD – www.premd.org.pl)

„Misja

Jesteśmy przekonani, że wczesne dzieciństwo to czas niezwykle istotny w rozwoju człowieka, na tym etapie kształtują się bowiem nasze kompetencje emocjonalne, społeczne, poznawcze, fizyczne. Dobre dzieciństwo determinuje nasze sukcesy w całym życiu.

Wierzymy, że Partnerstwo na rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci pomoże nam stworzyć równe możliwości edukacyjne wszystkim dzieciom w Polsce i osiągnąć standardy najbardziej rozwiniętych państw europejskich.
Członkami Partnerstwa mogą zostać organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest wspieranie rozwoju i edukacji małych dzieci, które podzielają misję Partnerstwa i wspólnie działając chcą się przyczynić do realizacji jego celów. Do Partnerstwa nie mogą przystępować partie ani grupy polityczne.

Cele 
By zapewnić dzieciom możliwie najlepsze środowisko rozwojowe i edukacyjne nasze Partnerstwo zamierza:

• prowadzić kampanie społeczne na temat wspierania rozwoju i edukacji małych dzieci,
• promować i upowszechniać najlepsze rozwiązania edukacyjne wypracowane przez organizacje pozarządowe,
• przedstawiać wspólne stanowisko w sprawach dotyczących polityki edukacyjnej wobec małych dzieci”