Trwa nabór!

Można dołączyć do grupy terapeutycznej dla młodzieży w wieku 17- 19 lat., która rozpoczęła się w listopadzie 2021 roku.

Spotkania odbywają się w każdy wtorek w godzinach 16:15 – 18:15.

Pierwsze spotkanie po wakacjach odbędzie w sobotę 3 września 2022 w godzinach 10-16, regularne spotkania grupy rozpoczną się we wtorek 6 września 2022. W związku z kontynuacją pracy, grupa dedykowana jest osobom, które ukończyły lub są w trakcie terapii indywidualnej i dotychczasowy psychoterapeuta wyraża na to zgodę.

Spotkania grupy dedykowane są osobom, które:

  • chcą zadbać o swój dobrostan psychiczny,
  • przeżywają trudności w relacjach z innymi ludźmi,
  • chcieliby lepiej poznać i zrozumieć siebie,
  • ich wyzwaniem jest odnalezienie się w grupie rówieśniczej,
  • odczuwają lęki, obniżony nastrój, brak satysfakcji ze swojego życia,
  • doświadczają problemów szkolnych związanych ze spadkiem motywacji do nauki, trudności w komunikacji z rówieśnikami i nauczycielami,
  • doświadczają problemów związanych z życiem rodzinnym,
  • mierzą się z tematami dorastania i wchodzenia w dorosłość,
  • chcą znaleźć dla siebie miejsce pełne życzliwości, zrozumienia i akceptacji.

Grupa nie jest dedykowana osobom z Zespołem Aspargera.

Zasady przyjmowania do grupy

Udział w grupie terapeutycznej poprzedzony jest spotkaniem z psychoterapeutą, trwającym do 50 minut, na które zapraszamy uczestnika spotkań. W przypadku osób niepełnoletnich, zapraszamy również rodzica lub opiekuna prawnego. Celem konsultacji jest rozpoznanie indywidualnych potrzeb i motywacji uczestnika, a także określenie czy terapia grupowa jest odpowiednią formą wsparcia w danym momencie życia młodego człowieka.

W przypadku niezakwalifikowania do udziału w grupie, uczestnikowi zostanie zaproponowana inna forma wsparcia na terenie Warszawy.

Udział w grupie jest nieodpłatny. “Dbaj o siebie mądrze” – Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Prowadzący:

Błażej Puziak – jestem psychologiem, psychoterapeutą i trenerem. Ukończyłem 4 – letnie całościowe szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Jestem absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA. Posiadam również certyfikat I stopnia w terapii EMDR.

Agnieszka Turula – jestem psychoterapeutką i pedagogiem. Ukończyłam 4-letnie całościowe szkolenie w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Ukończyłam Program Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, kurs arteterapii w Instytucie Ericsonowskim, cykl szkoleń z zakresu pracy socjoterapeutycznej i dialogu motywującego.

Zapisy:

Zgłoszenia do udziału w grupie terapeutycznej przyjmujemy za pomocą formularza zgłoszeniowego online.

W ciągu kilku dni od wypełnienia formularza skontaktujemy się w celu umówienia na konsultację.

Konsultacje umawiane są w kolejności zgłoszeń.

Grupa będzie spotykać się w Śródmieściu Warszawy.