Pracownia



MISJA

Misją Pracowni Aktywnego Działania „Półpiętro“ jest wspieranie szeroko pojętego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wierzymy, że w każdym wieku mamy niespożyte pokłady kreatywności, chęci do polepszania swojego życia, do rozwoju- nie zawsze jednak wiemy, jak możemy je wykorzystać, co z nimi zrobić.

Rozwój rozumiemy jako przekraczanie siebie i swoich ograniczeń, twórcze podejście do życia, świadome podejmowanie decyzji, nieskrępowany kontakt z drugim człowiekiem, wolność w decydowaniu o sobie, poczucie odpowiedzialności za swoje życie, poczucie sprawczości i kompetencji oraz dążenie do adekwatnego poczucia własnej wartości. Poprzez Nasze działania chcemy stworzyć możliwości lepszego poznania samego siebie, pobudzić do kreatywnego i konstruktywnego działania oraz oferować wsparcie w trudnych chwilach.

Wierzymy, że „każdemu w każdej chwili może się chcieć”. Jesteśmy przekonani, że ze swojej aktywności poddawanej refleksji, z poczucia sprawczości, z wolnego i nieskrępowanego działania, można czerpać wiele przyjemności.

Dlatego też powołaliśmy Pracownię Aktywnego Działania „Półpiętro”.
Na Półpiętrze możesz:
− spojrzeć przed siebie,
− zobaczyć, co jest za Tobą,
− zajrzeć w siebie,
− wyjrzeć przez okno i zobaczyć jakie masz perspektywy,
− spotkać się z innymi ludźmi w ich podróży,
− zatrzymać się, odpocząć i nabrać energii do działania,
− doświadczyć nowości,
− zrozumieć siebie i innych…

My jesteśmy tu po to, abyś z tego przystanku wyciągnął jak najlepsze korzyści.
Ty podejmujesz decyzję, a my możemy pomóc Ci ją zrealizować poprzez:
– warsztaty rozwojowe i psychoedukacyjne,
– treningi umiejętności,
– wsparcie,
– terapię i pomoc psychologiczną,
– zajęcia rozwojowe,
– krótsze i dłuższe wyjazdy
– wydarzenia lokalne, kulturalne.

Chcemy współpracować ze środowiskiem lokalnym w każdym miejscu, w jakim się znajdziemy. Wierzymy, że w partycypacji społecznej, swobodnym kontakcie z ludźmi, w poczuciu chęci działania leży moc zmian.