Członkowie


Monika Cwajda

psycholog, członek Komisji Rewizyjnej Pracowni Aktywnego Działania „Półpiętro”. Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i zachowania w Terapeutycznym Oddziale Dziennym MCNiP w Zagórzu oraz w Klubie Młodzieżowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy. Ukończyła dwuletni staż szkoleniowy w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii „MOP” w Warszawie. Uciekając od biurka, komputera i szklanych wieżowców, odnalazła swoje powołanie w indywidualnej pracy z ludźmi. Obecnie pracuje jako psycholog w jednej z warszawskich szkół. Szkoli się na mediatora rodzinnego oraz uczestniczy w czteroletnim kursie psychoterapii systemowej w Krakowie. Marzy o własnej poradni terapeutycznej dla rodzin.

Lubi fiolety i róże, dalekie podróże, długie niedzielne śniadania, poranną kawę i polędwicę wołową – najchętniej tę od Urugwajczyka z Barcelony. W wolnym czasie lubi spacerować z dziećmi po ukochanej Podkowie Leśnej a wieczorami spotykać się z kobietami.

Kontakt: monika.cwajda@gmail.com

Maja Horawianka

psycholog, psychoterapeuta.  Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat była wychowawcą i koordynatorem wychowawców Sekcji Rodzin KIK, organizatorem obozów letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży. Odbyła dwuletni staż w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii „MOP” w Warszawie.

Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Plan B zajmującego się animacją kultury.

W kręgu jej zainteresowań zawodowych znajduje się przede wszystkim terapia młodzieży i rodzin. Jest matką dwójki dzieci. Lubi psy, koty, książki, kino, taniec i sporty wędrowne(trekking, kajakarstwo, żeglarstwo). Jej marzeniem jest wejść na naprawdę dużą górę.

Kontakt: horawka@gmail.com, tel. 504 270 917

Paweł Kowalski

student V roku psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Odbył dwuletni staż szkoleniowy w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii „MOP”. Był koterapeutą współprowadzącym Trening Zastępowania Agresji w Warszawskim Gimnazjum nr 1. Brał udział w wielu warsztatach rozwojowych. W przyszłości chce zostać psychoterapeutą w podejściu dynamicznym.

Wspina się po skałach, uwielbia góry i czytanie książek.

Kontakt: trane@op.pl

Karolina Kozicka

Wiceprzewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia.

Psycholog,

Terapeuta I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Psychologii, specjalność zdrowie i psychoterapia.

Ukończyła dwuletni staż szkoleniowy pracy z grupą w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP w Warszawie.  Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi na Terapeutycznym Oddziale Dziennym Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Warszawie, gdzie pracowała z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Współpracuje ze szkołami i placówkami socjoterapeutycznymi. W Pracowni Półpiętro prowadzi autorskie warsztaty i treningi rozwoju osobistego, zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców, dzieci i młodzieży oraz konsultacje psychologiczne.

Kontakt: kozicka.pad@gmail.com, tel. 537-444-604

Magdalena Leszek

psycholog, członek Komisji Rewizyjnej Pracowni Aktywnego Działania „Półpiętro”. Absolwentka psychologii klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą na oddziale psychiatrii w warszawskim szpitalu klinicznym. Uczestniczka wolontariatu współorganizowanego przez  Akademię Medyczną w Warszawie na temat pracy z dziećmi z ADHD. Ukończyła dwuletni staż szkoleniowy w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii „MOP”.

W „Półpiętrze” chciałaby pracować z dziećmi i młodzieżą prowadząc warsztaty, grupy terapeutyczne i szkolenia.

Lubi spędzać czas z rodziną i wspólne podróże. Jej pasją są ludzie – lubi z nimi przebywać i rozmawiać.

Kontakt: magdulka52@gazeta.pl

Katarzyna Paterek

Ukończyła politologię, profilaktykę społeczną i resocjalizację oraz pracę socjalną (IPSiR, Uniwersytet Warszawski). Od 2004 roku działa w instytucjach i organizacjach pozarządowych zajmujących się edukacją, rozwojem, kulturą, animacją społeczną oraz wyrównywaniem szans dzieci i młodzieży.
Związana zawodowo z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego pracuje m.in. nad wspieraniem rozwoju sieci organizacji pozarządowych zrzeszonych wokół sytuacji małych dzieci. Przez 4 lata związana z profilaktycznym klubem młodzieżowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy.
Ukończyła dwuletni staż szkoleniowy w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii „MOP” oraz odbyła ponad 300-godzinny staż w Kole Reintegracji Społecznej Powiślańskiej Fundacji Społecznej.

Prowadzi autorskie warsztaty z zakresu rozwijania kreatywności, zarządzania czasem, komunikacji i współpracy, animowania zajęć grupowych, profilaktyki uzależnień i in.

Kontakt: ka.paterek@gmail.com, tel: 500 623 026

IMG_1878

Błażej Puziak

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia. Psycholog i trener. Jest absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Treningu i Warsztaty Psychologicznego INTRA oraz Programu pomocy psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Doświadczenia zawodowe zdobywał w Fundacji Bullerbyn oraz uczestnicząc w  programie stażowym pn. „Pomoc psychologiczna i profilaktyka dla młodzieży” w Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapii i Profilaktyki w Warszawie.

Obecnie pracuje jako psycholog w jednym z warszawskich gimnazjów. W Stowarzyszeniu prowadzi konsultacje dla dzieci i rodziców, zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty dla rodziców.

Kontakt: pracownia@polpietro.org

Weronika Rogulska

absolwentka psychologii klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.  Od kilku lat pochłonięta sprawami młodych. Odbyła dwuletnie  staże w ośrodku socjoterapii „Wspólny dom” oraz w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii „MOP”. W ostatnim roku pracowała na stanowisku trenera warsztatów psychoedukacyjnych. Realizowała warsztaty dla młodzieży oraz uczestniczyła w organizowaniu systemowych projektów psychoedukacyjnych i psychorozwojowych w centrum Edukacji i Profilaktyki.

Prywatnie bardzo zabiegana, radosna, ciekawa ludzi i świata. Lubi  leniwe chwile w dobrym towarzystwie oraz spacery wczesną jesienią.  W stowarzyszeniu chce się zająć prowadzeniem warsztatów, eventów oraz tworzeniem przestrzeni, do której chętnie przychodzą ludzie.

Kontakt: rogulska.weronika@vp.pl

 

Renata Śmietanka

psycholożka z aspiracjami na psychoterapeutkę, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej jak: Terapia behawioralno-poznawcza dla dzieci i młodzieży, Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom z trudnościami w uczeniu się, Jak pomagać ludziom radzić sobie ze stresem. Interwencja wobec osób uzależnionych od alkoholu, Dziecko chore czy nieznośne – psychopatologia dzieci i młodzieży.
Od zawsze fascynował ją człowiek, jego trudności i potrzeby dlatego współzałożyła i działa w Pracownii Aktywnego Działania „Półpiętro”

Specjalizuje się w pracy z dziecmi i ich rodzicami. Doświadczenie zdobywała w Ośrodku Integracji Społecznej: Stowarzyszenie Terapeutów, poradni Scholar współprowadząc treningi umiejętności społecznych dla dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu, w Młodzieżowym Ośrodku Terapeutycznym „MOP”, w świetlicy socjoterapeutycznej „Mały Książę” oraz Ośrodku Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT. Obecnie pracuje w przedszkolu „Pod Modrzewiem” i w klinice Medico – Brain, gdzie prowadzi konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych i dzieci.
Obecnie jest w trakcie szkolenia z systemowej terapii rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Rodzin.
Prywatnie wielbicielka polskich Tatr.

Kontakt: renata.smietanka@gmail.com