Warsztaty

Pracownia Aktywnego Działania „Półpiętro” zaprasza do korzystania z naszej propozycji warsztatów.

Serdecznie zapraszamy do rozwoju swoich kompetencji i wiedzy.

OBECNIE TRWAJĄ ZAPISY NA WARSZTATY:

Propozycje szkoleń dla szkół, organizacji i innych instytucji

Warsztaty psychoedukacyjne
Członkowie Pracowni Aktywnego Działania „Półpiętro” prowadzą warsztaty z zakresu umiejętności psychospołecznych, profilaktyki oraz warsztaty tematyczne według potrzeb grupy szkoleniowej. Posiadamy doświadczenie w pracy dla firm, organizacji pozarządowych oraz instytucji oświaty.

Warsztaty psychoedukacyjne i profilaktyczne dla młodzieży
Posiadamy doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów dla młodzieży zarówno w szkołach jak i w ramach projektów. Świetny kontakt z młodymi ludźmi, doświadczenie w pracy z grupami młodzieży oraz szeroki wybór aktywnych metod szkoleniowych pozwala nam osiągać wysokie efekty szkoleniowe w tej grupie wiekowej.

Wszyscy trenerzy zaangażowani w działalność Stowarzyszenia ukończyli dwuletni staż szkoleniowy „Pomoc psychologiczna i profilaktyka dla młodzieży”  w Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapii i Profilaktyki w Warszawie.

Więcej o warsztatach przeczytasz na stronie www.warsztatydlamlodziezy.pl

Warsztaty dla wolontariuszy

Zapraszamy organizacje i instytucje współpracującymi z wolontariuszami do skorzystania z programu szkoleń dla wolontariuszy, którego głównym celem jest wsparcie ich wiedzy i umiejętności w codziennych działaniach. Cykl szkoleń rozwojowych obejmuje tematy związane z kompetencjami potrzebnymi wolontariuszom w pracy z różnymi grupami potrzebujących. Warsztaty są również okazją do spotkania i wymiany doświadczeń dla wolontariuszy.

Program warsztatów został zbudowany na podstawie doświadczeń związanych z realizacją przez Półpiętro projektu „Wolontariusz w akcji – warsztaty dla wolontariuszy” (październik – wrzesień 2011)

Obecnie warsztaty dla wolontariuszy i wsparcie organizacji współpracujących z wolontariuszami prowadzimy w ramach działania „Wzmocnienie wolontariatu”.

Zespół

Szkolenia oferowane przez Pracownię Aktywnego Działania „Półpiętro” prowadzą psychologowie, socjolodzy i trenerzy posiadający doświadczenie w pracy z grupą oraz wiedzę merytoryczną związaną z tematem szkolenia.

Część naszych trenerów posiada szczególne doświadczenie i kompetencje w pracy z grupami młodzieży, w tym prowadzenia zajęć w klasach szkolnych oraz dla organizacji młodzieżowych lub współpracujących z młodzieżą.

To co dla nas jest nieodłącznie związane z warsztatami, to obok przekazywania konkretnej wiedzy i umiejętności, przede wszystkim dbałość o rozwój osobisty uczestników szkolenia.

W celu przygotowania propozycji szkolenia prosimy o kontakt pracownia@polpietro.org lub telefonicznie 606 897 518.

Serdecznie zapraszamy,
Zespół Pracowni „Półpiętro”