Grupa edukacyjno-wsparciowa dla młodzieży 14-18 lat.

9 czerwca 2019

 

 

 

 

 

Do udziału w warsztatach zapraszamy młodych ludzi, którym brak pewności siebie w nawiązywaniu nowych kontaktów oraz przeżywających trudności w relacjach z rówieśnikami. Podczas zajęć ćwicząc, grając i rozmawiając na ważne dla nas tematy – poznajemy siebie nawzajem, uczymy się rozpoznawać i wyrażać swoje emocję, odważniej komunikować z innymi oraz bronić swoich praw i granic.

Program spotkań:

 

Konsultacje:
Przed rozpoczęciem cyklu odbędą się konsultacje indywidualne dla osób zainteresowanych udziałem w zajęciach. Udział w konsultacji jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach. Nie każdy uczestnik konsultacji ma gwarancję udziału w grupie. W przypadku nie zakwalifikowania dziecka do grupy rodzic otrzyma informację o odpowiednich do potrzeb dziecka formach wsparcia psychologicznego.

Termin: 23.10.2019- 11.12.2019

Zajęcia będą się odbywały na ul Twardej 1 w Warszawie, w środy, w godzinach od 17:30 do 20:00.

Zapisy na konsultacje: pracownia@polpietro.org

Udział w zajęciach i konsultacjach jest bezpłatny.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.