Lepiej z ludźmi! Warsztaty psychoedukacyjne

20 września 2018

Warsztaty skierowane są do osób, które chcą pracować nad jakością swoich relacji z ludźmi, lepiej czuć się w grupach oraz umieć korzystać ze wsparcia otoczenia. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności społeczne i budować zdrowe relacje. Wspólnie będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytania, rozmawiać, ćwiczyć, pogłębiać samoświadomość.

Dzięki uczestnictwie w grupie:

• uporządkujesz swoją wiedzę o emocjach, radzeniu sobie z nimi u siebie oraz u innych,
• poćwiczysz być może nowe sposoby komunikacji: słuchania, mówienia, wyrażania swoich potrzeb,
• uporządkujesz swoją wiedzę o braniu, dawaniu, dzieleniu się, wspieraniu,
• skorzystasz z doświadczeń innych osób, które zmagają się z podobnymi trudnościami,
• zaplanujesz, w jaki sposób zajmować się swoimi problemami.

Zaproszenie zakłada 5 spotkań w formie warsztatowej wraz ze wspólnie przygotowywanym poczęstunkiem, jako elementem spotkań:

DAJEMY SIĘ POZNAĆ

OSWAJAMY EMOCJE

BĄDŹ W KONTAKCIE.

BIORĘ/ DAJĘ/ GRANICE

PREFEROWANA PRZYSZŁOŚĆ W RELACJACH

Zapraszamy osoby, które doświadczają trudności emocjonalnych i poszukują wsparcia w radzeniu sobie z nimi.

Grupa ma cel wsparciowy i rozwojowy. Grupa nie ma charakteru terapeutycznego.

Dlaczego?

„Najlepiej rozmawia się samemu ze sobą. Przynajmniej nie dochodzi się do nieporozumień” pisze Olga Tokarczuk. I zawsze warto zaczynać od siebie, pracować nad świadomością swoich mocnych i słabszych stron. Wiedza ta weryfikuje się często wśród innych ludzi, a bycie relacjach z innymi może dawać nam dużo radości i spełnienia. Praca nad jakością i satysfakcją z tych relacji czasami trwa do końca życia- zapraszamy na jeden z etapów tej drogi.

Jak wyglądają zajęcia?
Podczas zajęć będziemy dużo rozmawiali/ły, ale przede wszystkim ćwiczyli/ły. Prowadzący zaproponują ćwiczenia, których celem jest uruchomienie przestrzeni do doświadczania różnych obszarów umiejętności społecznych uczestników i uczestniczek. Podczas zajęć będzie też dużo okazji do wymiany i rozmowy z innymi osobami.

Każde zajęcia będą zaczynały się i kończyły opowiedzeniem o sobie i o tym, z czym przychodzisz na spotkanie oraz z czym je kończysz i co chcesz zrobić do następnego spotkania.

Organizacja:
Spotkania odbywać się będą w godz. 17-21, co 2 tygodnie, w dniach:
– 15.10 (poniedziałek),
– 29.10 (poniedziałek),
– 15.11 (czwartek ),
– 26.11 (poniedziałek),
– 10.12 ( (poniedziałek)

Konsultacje:
Przed rozpoczęciem cyklu odbędą się konsultacje indywidualne dla osób zainteresowanych udziałem w zajęciach. Udział w konsultacji jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach.

Dzięki dofinansowaniu udział w zajęciach i konsultacjach indywidualnych jest bezpłatny.

Zgloszenia:
Drogą mailową: ka.paterek@gmail.com

Prowadzący:
Kasia Paterek – pracowniczka socjalna, trenerka, animatorka społeczna, aktywistka. Prowadzę warsztaty rozwojowe dla grup dorosłych, młodzieżowych. Uważa, że umiejętność budowania dobrych relacji z ludźmi to jeden z największych zasobów człowieka. Bardzo lubi pracę z ludźmi na ich zasobach, przekuwaniu ich deficytów w zasoby i wspieraniu w poznawaniu swoich mocnych stron.

Błażej Puziak – psycholog, trener i psychoterapeuta w trakcie 4 – letniego szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupy rozwojowe dla młodzieży i dorosłych.

Działanie <Grupa wspiera!> realizowane jest przez Stowarzyszenie Pracownia Półpiętro w ramach projektu „Grupa wspiera!” dofinansowanego ze środków Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej w ramach Małego Grantu