Szkolenie – Praca z zachowaniami autoagresywnymi i myślami samobójczymi u młodzieży

6 kwietnia 2018
Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, pedagogów, nauczycieli i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.
 
Dzieci i młodzież dokonujące aktów autoagresji czy zgłaszające myśli samobójcze jest często wyzwaniem dla specjalistów. Po pierwsze, może wywoływać wiele negatywnych myśli automatycznych u praktyków, prowadzących do poczucia bezsilności, przerażenia, niepokoju o stan pacjenta. Po drugie, jest szczególnie obciążająca dla praktyka ponieważ stawia przed nim bezpośrednie zadanie ochrony zdrowia i życia pacjenta. Celem szkolenia jest zapoznanie z podstawowymi umiejętnościami terapeutycznymi pomocnymi w pracy z osobami samouszkadającymi się i zgłaszającymi myśli samobójcze.
 
Cele szkolenia
1. Zrozumienie przyczyn zachowań autoagresywnych oraz myśli samobójczych
2. Rozpoznanie postaw własnych uczestników wobec problemu autoagresji, myśli samobójczych i prób samobójczych
3. Poznanie technik pracy z młodzieżą samookaleczającą się i deklarującą myśli samobójcze
 
Plan szkolenia
1. Przyczyny występowania zachowań autoagresywnych
2. Samouszkodzenia a kształtująca się osobowość w kierunku border-line
3. Funkcje samouszkodzania się
4. Postawy własne uczestników wobec problemu samouszkadzania się
5. Wsparcie i akceptacja w rozmowie z osobą dokonującą samouszkodzeń
6. Karzący rodzic, złoszczące się dziecko, odłączony obrońca – terapia schematu zachowań autoagresywnych
5. Między wsparciem a nauką nowych umiejętności – dialektyczna terapia behawioralna zachowań autoagresywnych
6. Kontrakt terapeutyczny w przypadku pracy z osobą samookaleczającą się
7. Szacowanie ryzyka samobójstwa
8. Powszechne przekonania samobójców
9. Postawy własne uczestników wobec problemu samobójstwa
10. Sposoby rozmowy z osobą zgłaszającą myśli samobójcze
11. Kontrakt terapeutyczny w przypadku pracy z osobą przejawiającą myśli i tendencje samobójcze
 
Forma prowadzenia zajęć
 
Zajęcia będą prowadzone formą wykładowo-warsztatową. W trakcie zajęć uczestnicy będą zachęcani do aktywnej pracy – praca na wybranych przypadkach, praca w podgrupach, praca na forum, odgrywanie scenek. Uczestnicy będą zachęcani do pracy na własnych przypadkach, dzięki czemu zajęcia będą umożliwiać przyjrzenie się własnej pracy. W trakcie szkolenia zostaną wykorzystane prezentacje multimedialne.
 
Korzyści z uczestnictwa
1. Wzrost świadomości problemu samouszkodzeń i myśli samobójczych wśród dzieci i młodzieży
2. Nabycie większej swobody terapeutycznej w pracy z problemowymi zachowaniami
 
Każdy uczestnik szkolenia dostanie bogaty zestaw materiałów na płycie CD, oraz certyfikat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli jednocześnie potwierdzający udział w szkoleniu w terapii poznawczo – behawioralnej.
 
Prowadząca
 
Klaudia Siwek – jestem psychologiem. Studia ukończyłam w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Moją specjalizacją jest psychologia kliniczna i psychologia zdrowia.
 
Od kilku lat pracuję w Oddziale Psychiatrii Dziecięcej w Józefowie , gdzie zajmuję się diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży.
 
Posiadam certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej. W swojej pracy wykorzystuję także inne podejścia psychoteraputyczne. Jestem absolwentką studium diagnozy i pomocy psychologicznej dzieci wykorzystywanych seksualnie organizowanego przez fundację „Dzieci Niczyje”. Posiadam także certyfikat terapii EMDR wydany przez Uniwersytet w Birmingham i atestowany przez Europejskie Towarzystwo Terapii EMDR. .Opiniuję jako biegły sądowy w sprwach dotyczących przemocy i wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży.
 
Zajmuję się diagnozą i terapią dzieci oraz młodzieży cierpiących z powodu zaburzeń lękowych, depresji, agresji i autoagresji, zaburzeń odżywiania.
 
Pracuję z dziećmi oraz dorosłymi zmagającymi się ze skutkami zdarzeń traumatycznych (terapia ofiar: katastrow, wypadków, przemocy domowej i rówieśœniczej oraz innych form krzywdzenia). Prowadzę grupy wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami odżywiania.
 
Koszt
440 zł (przy zebraniu grupy 12 osobowej). Konieczna wpłata zaliczki 220 zł niedługo po zgłoszeniu.
 
Zapisy
Karolina Kozicka (tel. 537 444 604), Błażej Puziak (tel. 606 897 518) lub pracownia@polpietro.org.