Warsztaty umiejętności społecznych dla Młodzieży – maj 2018

14 marca 2018

Zapraszamy wszystkich młodych ludzi, którzy na co dzień mają trudność w nawiązywaniu relacji z innymi, utrzymaniem ich, są nieśmiali, czują się samotni i nierozumiani.

Nasza grupa jest miejscem dla osób, które chcą nauczyć się być z innymi ludźmi nie tracąc przy tym swojego indywidualizmu.

W małej grupie młodzieży w wieku 14 – 18 lat, którą poprowadzi dwóch psychologów z przygotowaniem terapeutycznym, ćwiczymy kompetencje społeczne uczestników w zakresie:

  • efektywnego porozumiewania się bez względu na jakiekolwiek różnice,
  • współpracy w grupie,
  • podejmowania aktywności,
  • podejmowania decyzji,
  • osiągania celów,
  • rozwiązywania problemów,
  • rozwiązywania konfliktów,
  • argumentowania własnych racji,
  • zarządzania emocjami na poziomie zachowań.

Warunkiem udziału w zajęciach jest odbycie konsultacji z prowadzącymi.
Nie każdy uczestnik konsultacji ma gwarancję udziału w grupie. W przypadku nie zakwalifikowania dziecka do grupy rodzic otrzyma informację o odpowiednich do potrzeb dziecka formach wsparcia psychologicznego.

Koszt konsultacji z rodzicem i dzieckiem to 80zł (50 minut)

Termin: 07.05.2018-25.06.2018,

Zajęcia będą się odbywały na pl Konstytucji w Warszawie w poniedziałki w godzinach od 17:00 do 18:30.

Koszt: 400 zł brutto (50 zł x 8 spotkań)

Więcej szczegółowych informacji oraz zapisy na konsultacje:

Karolina Kozicka tel. 537 444 604

pracownia@polpietro.org