Warsztaty umiejętności społecznych dla nastolatków – luty 2018

31 grudnia 2017

Warsztaty skierowane są do wszystkich młodych ludzi, którzy chcą pewniej czuć się w rozmowach z rówieśnikami, lepiej radzić sobie w grupie oraz rozwijać umiejętności pozwalające budować trwałe i pozytywne relacje z innymi ludźmi.

Do udziału w warsztatach zapraszamy młodych ludzi, którym brak pewności siebie w nawiązywaniu nowych kontaktów oraz przeżywających trudności w relacjach z rówieśnikami.

Podczas zajęć bawiąc się, grając i rozmawiając na ważne dla nas tematy – poznajemy siebie nawzajem, uczymy się rozpoznawać i wyrażać swoje emocję, odważniej komunikować z innymi oraz bronić swoich praw i granic.

Zajęcia są prowadzone w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Bullerbyn przy Al. Wyzwolenia 7 w Warszawie.

wus-nastolatki-fb

 

 

 

 

 

 

 
Informacje o zajęciach:

Zajęcia w środy w godzinach 16:00 – 18:00

Liczba zajęć: 17, pierwsze zajęcia 14 lutego 2018

Czas trwania pojedynczych zajęć: 120 minut

Liczba dzieci w grupie: 8-10

Cena: 1850 zł (34h zajęć)

Zapisy:

Zależy nam aby każde dziecko w pełni skorzystało z warsztatów, dlatego zajęcia poprzedzone są konsultacją z psychologiem. Celem konsultacji jest poznanie mocnych stron dziecka oraz obszarów w rozwoju wymagających wsparcia. Po konsultacji zostaną Państwo poinformowani o zakwalifikowaniu dziecka do grupy lub zostanie zaproponowana inna forma wsparcia.

Konsultacja z rodzicem i dzieckiem – 120 zł /50 min.

Osoby kontynuujące udział w warsztatach są zwolnione z konsultacji.

Informujemy, że zajęcia są warsztatem wspierającym rozwój umiejętności społecznych, a nie grupą terapeutyczną. Udział w konsultacja nie jest jednoznaczny z przyjęciem do grupy. W przypadku nie zakwalifikowania dziecka do grupy rodzic otrzyma informację o odpowiednich do potrzeb dziecka formach wsparcia psychologicznego.

Zapisy na konsultacje: Na konsultacje można się umawiać telefoniczne – 517216735 lub mailowo: poradnia@bullerbyn.pl

Prowadzący:

Błażej Puziak – psycholog, trener i psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA. Doświadczenie zawodowe zdobywał uczestnicząc w programie stażowym pn. „Pomoc psychologiczna i profilaktyka dla młodzieży” w Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapii i Profilaktyki w Warszawie. Na co dzień prowadzi konsultacje psychologiczne i grupy rozwojowe dla nastolatków, a także warsztaty dla rodziców i osób pracujących z dziećmi.

Katarzyna Paterek – terapeutka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Absolwentka Instytutu Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczy w terapeutycznym programie stażowym Towarzystwa Pomocy Młodzieży. Jest absolwentką dwuletniego stażu szkoleniowego pracy z grupą w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP. Od lat związana z organizacjami działającymi na rzecz rozwoju dzieci
i młodzieży, edukacji jak i psychoedukacji, wyrównywania szans. Prowadzi autorskie warsztaty z zakresu rozwoju osobistego, empatii, rozwijania kreatywności, komunikacji i współpracy, profilaktyki uzależnień i innych.