Warsztaty dla młodzieży w Poradni Bullerbyn od 11 października 2017

22 sierpnia 2017

Trwają zapisy do grupy jesiennej. Zajęcia w środy od11 października 2017

Warsztaty  skierowane są do wszystkich młodych ludzi, którzy chcą pewniej czuć się w rozmowach z rówieśnikami,  lepiej radzić sobie w grupie oraz rozwijać umiejętności pozwalające budować trwałe i pozytywne relacje z innymi ludźmi.

Do udziału w warsztatach zapraszamy młodych ludzi, którym brak pewności siebie w nawiązywaniu nowych kontaktów oraz przeżywających trudności w relacjach z rówieśnikami.

Podczas zajęć bawiąc się, grając i rozmawiając na ważne dla nas tematy –  poznajemy siebie nawzajem, uczymy się rozpoznawać i wyrażać swoje emocję, odważniej komunikować z innymi oraz bronić swoich praw i granic.

 Zapraszamy uczniów klas VII szkoły podstawowej i  II, III gimnazjum (13-16 lat)

  • Zajęcia w środy w godzinach 16:00 – 18:00
  • Liczba zajęć: 12, pierwsze zajęcia 11 października 2017
  • Czas trwania pojedynczych zajęć: 120 minut
  • Liczba dzieci w grupie: 8-10
  • Terminy zajęć w regulaminie

Odpłatność za zajęcia

1400 zł   (12 spotkań dla młodzieży, łącznie 24 godziny zajęć)

Zaliczka 150 zł – wpłata zaliczki powinna nastąpić najpóźniej w ciągu 3 dni po otrzymaniu od Fundacji informacji o zakwalifikowaniu dziecka do grupy a pozostała część nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów, przelewem na rachunek bankowy Fundacji Bullerbyn.Odpłatność w ratach możliwa w indywidualnych sytuacjach.

Zapisy

Udział w warsztatach poprzedzony jest spotkaniem z psychologiem, na które zapraszamy uczestnika zajęć wraz z rodzicami. Konsultacja jest okazją do poznanie uczestnika zajęć oraz wspólnego ustalenia indywidualnego celu na czas udziału w warsztatach.

Osoby, które brały udział w wakacyjnych warsztatach „Dobrze, że jesteś” są zwolnione z konsultacji.

Koszt konsultacji: 120 zł /50 min.

Na konsultacje można się umawiać telefoniczne – 517216735,  512759502 lub mailowo: poradnia@bullerbyn.pl

Prowadzący zajęcia

Błażej Puziak – psycholog i trener. Ukończył Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Szkołę Treningu i Warsztaty Psychologicznego INTRA oraz Program Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Na co dzień prowadzi zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży, warsztaty dla rodziców, a także warsztaty i superwizje dla osób pracujących z dziećmi.

Prosimy o zapoznanie się z OWU Poradni oraz Regulaminem warsztatów.

Informujemy, że zajęcia są warsztatem wspierającym rozwój umiejętności społecznych, a nie grupą terapeutyczną. Udział w konsultacja nie jest jednoznaczny z przyjęciem do grupy. W przypadku nie zakwalifikowania dziecka do grupy rodzic otrzyma informację o odpowiednich do potrzeb dziecka formach wsparcia psychologicznego.