Młodzi w sieci – pakiet zajęć dla gimnazjów

5 stycznia 2017

Dzisiejszą młodzież nie bez przyczyny określa się mianem „internetowych tubylców”. Młodzi ludzie korzystają z internetu chętnie, często i bardzo biegle – również w szkole. Nie do końca jednak zdają sobie sprawę z zagrożeń jakie czekają na nich w sieci, a także nie zawsze wiedzą w jaki sposób mogą sami zadbać o swoje bezpieczeństwo online.

Zapraszam Państwa do realizacji zajęć profilaktycznych dotyczących korzystania z internetu przez dzieci i młodzież na terenie szkoły. Pakiet zawiera zajęcia dotyczące cyberprzemocy, niebezpiecznych zjawisk w sieci oraz nadużywania internetu, zarówno dla młodzieży jak i rodziców i nauczycieli. Zajęcia realizowane są odpłatnie w ramach działalności statutowej pożytku publicznego.

CYBERBULLYING, CZYLI O TYM JAK PRZEMOC PRZENIOSŁA SIĘ DO SIECI

Głównym celem zajęć jest zwiększenie świadomości młodych ludzi w zakresie różnych form przemocy rówieśniczej z użyciem nowych technologii.

Uczniowie biorący udział w zajęciach nauczą się rozpoznawać sytuacje, w których dochodzi do przemocy z wykorzystaniem nowych technologii oraz dowiedzą w jaki sposób reagować gdy padnie się jej ofiarą. Zajęcia są również dla młodych ludzi okazją do rozwoju empatii i uważności na drugiego człowieka.

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne
Dla kogo: uczniowie klas I – III gimnazjum

Poruszane tematy:

 1. Cyberbullying co to takiego?
 2. Czy i ja mogę paść ofiarą przemocy w Internecie? Po czym rozpoznam, że dzieje się coś złego.
 3. Kim jest ofiara i sprawca przemocy w sieci.
 4. Możemy pomóc. Rola kolegów i koleżanek z klasy w sytuacji przemocy w sieci.
 5. Jak reagować, gdy wiem, że dzieje się źle.

UWAGA NA INTERNET. CO NIEBEZPIECZNEGO CZAI SIĘ W SIECI.

Udział w zajęciach umożliwia młodym ludziom zwiększenie wiedzy na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu. W trakcie warsztatu uczniowie poznają niebezpieczne zjawiska w internecie takie jak oszustwa, seksting, stalking i grooming, a także uczą się jak reagować gdy podejrzewają, że dzieje się coś złego. Zajęcia są również okazją do rozmowy o prywatności w sieci i zasadach bezpiecznego z niej korzystania.

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne
Dla kogo: uczniowie klas I – III gimnazjum

Poruszane tematy:

 1. Czas spędzany w internecie. Co w nim właściwe robimy.
 2. Bezpieczny, czy może niebezpieczny – jak to jest z tym internetem.
 3. Tu nie jest bezpiecznie. O niebezpiecznych zjawiskach w internecie.
 4. Stało się! Co zrobić gdy w internecie spotkało mnie coś złego.
 5. Zasady bezpiecznego korzystania z internetu.

ZAPLĄTANI W SIEĆ, CZYLI O NADUŻYWANIU INTERNETU.

Celem zajęć jest zwiększenie wiedzy młodych ludzi na temat niebezpieczeństw związanych z nadużywaniem internetu. W trakcie zajęć uczestnicy dowiadują się o różnych formach uzależnienia od internetu oraz uczą się jak rozpoznawać u siebie trudności związane z kontrolowaniem czasu spędzanego w sieci. Dzięki udziałowi w zajęciach młodzi ludzie poznają r objawy świadczące o nadużywaniu internetu i dowiadują w jaki sposób mogą sięgnąć po pomoc dla siebie lub innych.

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne
Dla kogo: uczniowie klas I – III gimnazjum

Poruszane tematy:
1. Dużo, czyli ile. Ile czasu powinienem spędzać w sieci.
2. Po czym poznać, że dzieje się coś złego. Jak rozpoznać objawy nadużywania internetu u siebie lub innych.
3. Mam już dość! Kto może pomóc wyplątać się z sieci.
4. Zdrowie, a korzystanie z internetu. Jak znaleźć złoty środek.

 „TO CHYBA JUŻ PRZESADA!?  KIEDY DZIECKO SPĘDZA ZA DUŻO CZASU W INTERNECIE” – WARSZTAT DLA RODZICÓW.

Warsztat skierowany jest do rodziców, którzy chcą przyjrzeć się temu, co ich nastoletnie dzieci robią korzystając z komputera i  internetu.

Warsztat będzie okazją do zwiększenia wiedzy rodziców na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z nowych technologii przez dzieci oraz rozwoju umiejętności rozpoznawania objawów nadużywania internetu. Dzięki udziałowi w warsztacie uczestnicy rozwiną umiejętność rozmawiania z dzieckiem o korzystaniu z  internetu oraz o związanych z nim niebezpieczeństwach.

Czas trwania: 3 godziny
Dla kogo: rodzice uczniów klas I – III gimnazjum
Liczba uczestników: 6 – 16 osób.

Tematy poruszane podczas warsztatu:

 1. Nastolatek w sieci. Co młodzi robią w internecie.
 2. Czas spędzany przy komputerze przez nastolatka – czy są jakieś granice.
 3. Nadużywanie i uzależnienie od internetu. Jak rozpoznać, że dzieje się coś złego.
 4. Jak rozmawiać z nastolatkiem o korzystaniu z internetu i bezpieczeństwie w sieci.

MŁODZI W SIECI. CO NAUCZYCIEL POWINIEN WIEDZIEĆ O AKTYWNOŚCI
MŁODZIEŻY W INTERNECIE – WYKŁAD Z DYSKUSJĄ DLA NAUCZYCIELI.

Świat wirtualny jest dla młodych ludzi jak najbardziej realny. Korzystanie z internetu jest dla
większości dzisiejszych uczniów naturalną częścią codzienności. To co dzieje się w sieci ma często
bezpośrednie przełożenie na zachowania uczniów w szkole, dlatego ważne jest, żeby nauczyciele
mieli wiedzę na temat korzystania przez młodych ludzi z internetu oraz czyhających tam na nich
zagrożeń.

W trakcie wykładu nauczyciele poznają wyniki badań dotyczące aktywności online młodych ludzi,
a także zwiększają swoją wiedzą o ryzykownych zachowaniach przez nich podejmowanych. Celem
wykładu jest również dostarczenie nauczycielom wiedzy o właściwym sposobie reagowania w
sytuacji cyberprzemocy oraz rozwój umiejętności rozpoznawania objawów nadużywania internetu.

Czas trwania: 2 godziny
Dla kogo: nauczyciele gimnazjalistów

Tematy poruszane podczas wykładu:

 1. Nastolatek w sieci. Co młodzi robią w internecie.
 2. Omówienie niebezpiecznych zjawisk obecnych w internecie.
 3. Przemoc rówieśnicza przenosi się do sieci. Jak reagować w sytuacji ujawnienia cyberprzemocy.
 4. Symptomy nadużywania przez ucznia internetu widoczne w szkole.
 5. Rola nauczyciela w rozmowie z uczniami o korzystaniu z internetu.

Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć o tej samej tematyce dostosowanych do potrzeb dzieci w szkole podstawowej.