Warto zapisywać swoje cele!

8 lutego 2015

Dlaczego?

„Pisanie- czytanie (…) sposobem uświadamiania sobie życia” jak pisał S. Mrożek ale nie tylko dlatego warto.

W twierdzeniu, że warto zapisywać, opieramy się m.in. na literaturze dotyczącej efektywnego zarządzania czasem przez Coveya (m.in. 7 nawyków skutecznego działania, S. Covey; Pamięć na zawołanie, Mapy myśli, T. Buzan).
Ponadto wielkimi zwolennikami zapisywania byli m.in. wielcy geniusze: Newton, Einstein, Hobbes.

Czemu warto? Samo spisanie celów sprawia, że stają się bardziej realne do realizacji.
Jeżeli naprawdę nam zależy, by cel został zrealizowany, utrwalajmy cele.
Podczas zapisywania cel mocno się utrwala ponieważ:  wyobrażamy sobie cel, wypowiadamy go w myślach,
pisząc jednocześnie angażujemy w to mięśnie ręki,
patrzymy na to, co jest napisane, a czytając – w myślach ponownie wypowiadamy cel.

W ten sposób „organizujemy chaotyczny potok informacji w spójną, zwięzłą, przejrzystą strukturę wiedzy”
(Grębski, Sztuka notowania), wyodrębniamy to, co jest dla nas najważniejsze, myślimy o tym, jakie są
między nami powiązania. „Poprzez samą czynność notowania wymuszamy koncentrację i skupienie uwagi (…) Uruchamiamy własną kreatywność, czyli procesy myślenia twórczego.” (jw)

Spójrzcie na naszą podpowiedź, która może stać się wstępną kartą pracy nad zapisywaniem celów, a szczególnie zachęcamy do założenia całego zeszytu już dziś!

Przeczytaj nasz materiał Polpietro o celach!