Ostatnie miejsca na warsztaty dla gimnazjalistów.

8 lutego 2015

ZAPRASZAMY GIMNAZJALISTÓW DO UDZIAŁU W TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

„Ja z innymi ludźmi”

Oferta skierowana jest do gimnazjalistów przeżywających trudności emocjonalne oraz potrzebujących wsparcia w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów z rówieśnikami.

W grupie młodzieży w wieku 13 – 16 lat, którą poprowadzi dwóch doświadczonych trenerów, przeprowadzimy cykl 12 cotygodniowych 1,5 godzinnych spotkań zwiększających kompetencje społeczne uczestników.

Udział w zajęciach będzie  dla młodych ludzi okazją do:

  • podniesienie umiejętności nawiązywania relacji w grupie rówieśniczej,
  • praca nad zdolnością rozpoznawania i wyrażania własnych uczuć oraz ,
  • kształtowania umiejętności odczytywania i nazywania emocji innych osób,
  • budowanie pozytywnego obrazu siebie,
  • podniesienie poczucia własnej wartości oraz własnej skuteczności.

Udział w cyklu spotkań pozwala lepiej poczuć się w kontakcie z innymi ludźmi. Dzięki udziałowi w zajęciach młodzi ludzie mają możliwość dowiedzieć się więcej o swoich emocjach i uczą się jak dzielić się nimi z innymi. Warsztaty pozwalają stopniowo przełamywać swoje trudności związane z nawiązywaniem relacji. Są one okazją do zbudowania pozytywnych relacji z rówieśnikami. Dzieląc się, działając, współpracując i rozmawiając ze sobą w grupie młodzi ludzie mają możliwość stać się odważniejsi w kontaktach interpersonalnych.

Warsztaty „Ja z innymi ludźmi” mają formę treningu umiejętności społecznych dostosowanego do potrzeb i możliwości młodych ludzi w tym wieku. Składa się na nie cykl 12 spotkań odbywających się raz w tygodniu i trwających po 1,5 godziny każde.

W trakcie zajęć młodzi ludzie wezmą udział w ćwiczeniach i zabawach, których celem jest stworzenie możliwości doświadczenia pozytywnych sytuacji w relacjach z innymi.

Warunkiem udziału w treningu  jest odbycie konsultacji z prowadzącymi.

Nie każdy uczestnik konsultacji ma gwarancję udziału w grupie treningowej.

W zajęciach udział weźmie 10 – 12 osób.

Zajęcia będą odbywały się w Warszawie przy ulicy Bohomolca.

Spotkania będą odbywały się od marca w piątki w godzinach 17.30-19:00.

Koszt konsultacji 50 zł brutto.

Koszt udziału w trzymiesięcznym cyklu zajęć wynosi 600 zł brutto.

Kontakt do prowadzących:

Błażej Puziak 608 323 933, Karolina Kozicka 537 444 604

Stowarzyszenie Pracownia Aktywnego Działania „Półpiętro”

www.polpietro.org

 

Group of friends talking

………….