Rozpoczynamy projekt „JA Z INNYMI LUDŹMI. DOBRE RELACJE DROGĄ DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

13 lipca 2013

Projekt realizujemy dzięki dotacji z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2013 roku.
Głównym celem projektu jest wsparcie 50 młodych ludzi, w wieku 15 – 19 lat, zamieszkałych na terenie
województwa mazowieckiego, w nawiązywaniu trwałych i pozytywnych relacji z innymi ludźmi.

Jak wykazują badania, umiejętność budowania kontaktu z innymi ludźmi oraz satysfakcja z niego płynąca może
zabezpieczyć młodych ludzi przed zachowaniami problemowymi, zaburzeniami psychicznymi i negatywnymi
skutkami społecznymi, a także podnieść jakość ich życia.

W ramach realizacji zadania:

  • 50 młodych ludzi, którzy na co dzień mają trudność w nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi weźmie udział w treningu umiejętności społecznych.
  • Zorganizowanych zostanie 5 grup treningowych, każda licząca po 10 osób.
  • Każdą z grup poprowadzi dwóch trenerów.
  • Każda grupa weźmie udział w 32 godzinach treningu, w ramach cyklu 8 cotygodniowych spotkań. W sumie w projekcie odbędzie się 160 godzin zajęć w formie treningu umiejętności psychologicznych.
  • Opracowana zostanie również publikacja- dzienniczek – zeszyt ćwiczeń dla „Wręcznik” dla uczestników, który pomoże im w transferze umiejętności z grupy szkoleniowej do codziennego życia.

Dzięki udziałowi w projekcie młodzi ludzie obniżą swój lęk przed kontaktem z innymi, a także zwiększą swojeumiejętności w nawiązywaniu trwałych i pozytywnych relacji z rówieśnikami, z otoczeniem społecznym, co
zwiększy ich jakość życia i będzie czynnikiem chroniącym przed zjawiskami patologii społecznej jak: depresja
i inne zaburzenia psychiczne, samotność, samobójstwa czy przemoc rówieśnicza.

Więcej informacji udziela koordynatorka projektu:

Kontakt: Karolina Kozicka, tel: 537 444 604

Pracownia Aktywnego Działania „Półpiętro”

e-mail: pracownia@polpietro.org

FIO_MPiPS_logo1

 

 

 

 

 

aaa