Zajęcia profilaktyczne dla gimnazjalistów


„Szkoła, ze względu na swą specyfikę, jest właściwym miejscem dla realizacji wszelkich działań profilaktycznych ponieważ: jest miejscem intensywnego rozwoju w zakresie funkcjonowania interpersonalnego i społecznego w grupie rówieśniczej; jest miejscem konfrontacji autorytetów i kształtowania się poczucia własnej tożsamości ucznia; (…) wypełnia znaczną część aktywnego życia dzieci i młodzieży” (Zbigniew Gaś, 1997) 

OFERTA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 2016/2017

W KLASIE MAMY MOC! JAK RADZIĆ SOBIE Z PRZEMOCĄ RÓWIEŚNICZĄ.

Celem zajęć jest dostarczenie młodzieży wiedzy na temat zjawiska przemocy rówieśniczej oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji jej wystąpienia w klasie szkolnej.

Dzięki udziałowi w zajęcia młodzi ludzie rozwiną swoje kompetencje w zakresie reagowania na niebezpieczne sytuacje ze strony rówieśników oraz dowiedzą się w jaki sposób i od kogo mogą uzyskać pomoc w trudnych sytuacjach.

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

Dla kogo: uczniowie klas I – III gimnazjum

Poruszane tematy:

 1. Przemoc rówieśnicza – co to takiego. Jakie zachowania nazywamy przemocą.
 2. Dlaczego przemoc? Co sprawia, że przemoc pojawia się w klasie.
 3. Empatia odpowiedzią na przemoc. Kim jest sprawca, ofiara i świadkowie.
 4. Mamy moc. Jak reagować gdy ja lub ktoś inny doświadcza przemocy i dlaczego czasami jest to takie trudne.
 5. Kto może pomóc. Do kogo zgłosić się by uzyskać pomoc.

DEPRESJA TRUDNE SŁOWO. PRZEWODNIK PO CHOROBIE, KTÓRA DOTYCZY RÓWNIEŻ MŁODYCH.

Celem zajęć jest wyposażenie młodych ludzie w wiedzę dotyczącą depresji. Podczas zajęć młodzi ludzie uczą się jak rozpoznać objawy depresji i w jaki sposób reagować gdy podejrzewają, że choroba ta dotyka ich lub ich bliskich. Program zajęć zawiera również krótkie omówienie innych zaburzeń psychicznych dotykających młodych ludzi.

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

Dla kogo: uczniowie klas I – III gimnazjum

Poruszane tematy:

 1. Depresja jako choroba psychiczna.
 2. Objawy depresji. Jak rozpoznać, że dzieje się coś złego.
 3. Co mogę zrobić? Jak pomóc osobie chorej na depresję.
 4. Nie tylko depresja. Choroby psychiczne, z którymi borykają się młodzi ludzie.

STREFA INTYMNOŚCI – STREFĄ BEZPIECZEŃSTWA. JAK NA CO DZIEŃ CHRONIĆ SWOJĄ PRYWATNOŚĆ.

Celem zajęć jest zwiększenie zrozumienia przez młodych ludzi pojęcia własnej prywatności i jej ochrony. Uczestnicy zajęć odkrywają w jakich sferach życia ich prywatność narażona jest na naruszenia oraz dowiadują się co mogą robić by być bezpiecznymi.

Dzięki udziałowi w zajęciach młodzież rozwija rozumienie własnych granic psychologicznych oraz pojęcie własnej intymności.

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

Dla kogo:  uczniowie klas I – III gimnazjum

Poruszane tematy:

 1. Intymność – co to właściwie dla mnie znaczy.
 2. Granice moje, a granice innych ludzi.
 3. Prywatność we współczesnym świecie – czy to w ogóle możliwe.
 4. Mam wpływ. Co mogę robić na co dzień by chronić swoją prywatności.

PO CIEMNEJ STRONIE DOJRZEWANIA W SIECI. KILKA SŁÓW O ZAGROŻENIACH PORNOGRAFII I SEKSTINGU.

Celem zajęć się zwiększenie świadomości młodzieży o zagrożeniach wieku dorastania związanych z korzystaniem z sieci. W trakcie zajęć młodzi ludzie zdobywają informację o tym czym jest pornografia i seksting oraz poznają możliwe konsekwencjach tych zagrożeń.

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

Dla kogo: uczniowie klas II – III gimnazjum.

Poruszane tematy:

 1. Dojrzewanie – ważny czas w życiu człowieka.
 2. Pornografia, co w tym groźnego.
 3. Pomyśl zanim wyślesz! Sexting i jego możliwe konsekwencje.
 4. Katalog bezpiecznych zachowań w sieci.

POMYŚL O PICU! JAK DZIAŁA UZALEŻNIENIE OD ALKOHOLU.

Celem zajęć jest dostarczenie młodym ludziom wiedzy na temat uzależnienia od alkoholu i mechanizmu jego działania. W trakcie zajęć uczestnicy poznają przyczyny uzależnienia oraz uczą się jak rozpoznać, że oni sami lub ktoś z bliskich jest uzależniony od alkoholu.

Dzięki udziałowi w zajęciach młodzież uczy się właściwych reakcji na problem uzależnienia. Zajęcia są również okazją do rozmowy o postawach i zachowaniach chroniących przed uzależnieniem.

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

Dla kogo: uczniowie klas I – III gimnazjum.

Poruszane tematy:

 1. Jak powstaje uzależnienie od alkoholu. Mechanizm i fazy uzależnienia.
 2. Czy i ja mogę się uzależnić? Czynniki ryzyka i czynniki chroniące.
 3. Gdzie szukać pomocy? Gdy boje się o siebie lub kogoś mi bliskiego.
 4. Zdrowe życie, czyli jakie.

WSPIERAM RÓWIEŚNIKÓW W TRUDNYCH SYTUACJACH.

Celem zajęć jest rozwój umiejętności młodzieży w zakresie rozumienia emocji przeżywanych przez rówieśników oraz wspierania ich w sytuacjach trudnych.

W trakcie zajęć młodzi ludzie bazując na własnych doświadczeniach odkrywają jakie zachowania mogą być wsparciem dla rówieśników doświadczających trudności.

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

Dla kogo: uczniowie klas I – III gimnazjum.

Poruszane tematy:

 1. Mam kłopot, czyli właściwie co mam? O tym jak ludzie przeżywają trudności.
 2. I ty możesz pomóc. Jak reagować na problemy innych.
 3. Za co jestem odpowiedzialny i na co mam wpływ. Jak nie zatracić się w pomaganiu.
 4. Gdzie szukać pomocy, gdy sam nie wiem co zrobić. Lista pomocnych adresów.

Wszystkie zajęcia profilaktyczne prowadzone są przez nasze Stowarzyszenie odpłatnie w ramach działalności pożytku publicznego.

Kontakt:

Błażej Puziak, tel. 606 897 518, e-mail: pracownia@polpeitro.org